Program edukacyjny

Leczenie endodontyczne drugiego przedtrzonowca szczęki z głęboką bifurkacją – opis przypadku

Dr n. med. Katarzyna Fabjańska

Dr n. med. Agata Koprowicz

Zakład Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu: dr n. med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska, kierownik Katedry: dr hab. n. med. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Adres do korespondencji: Dr n. med. Katarzyna Fabjańska, Zakład Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, Tel. 42 675 74 37

W artykule przedstawiono opis przypadku specjalistycznego leczenia endodontycznego zęba 25 z głęboką bifurkacją, u pacjentki lat 64. Opisano szczegóły diagnostyki, leczenia oraz zastosowane leki. Przedstawiono również wyniki leczenia, a także efekty kilkumiesięcznych obserwacji klinicznych i radiologicznych.

Według WHO choroby zębów są najczęstszą chorobą niezakaźną w skali światowej, a walka z nimi pochłania 5-10 proc. budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia z krajach rozwiniętych.[1] Według raportu z 2012 roku ocenia się, że w Polsce 64,4 proc. dzieci w wieku 6 lat było objęte chorobą próchnicową.[2] Coraz większe zniszczenie twardych tkanek zęba, przy braku odpowiedniego leczenia, może doprowadzić do chorób miazgi i powikłań ze strony tkanek okołowierzchołkowych. Często w tych przypadkach występują dolegliwości bólowe, które skłaniają nawet najmniej chętnych pacjentów do szukania pomocy w gabinecie dentystycznym. Skomplikowana anatomia systemu kanałowego niekiedy utrudnia lub nawet uniemożliwia sprawne przeprowadzenie leczenia kanałowego, co w przypadku pacjentów z dentofobią może okazać się jednoznaczne z podjęciem decyzji o ekstrakcji zęba. Badania wskazują, że lęk przed zabiegiem jest przyczyną zaniechania leczenia stomatologicznego przez pacjentów i w ostateczności pogorszenia stanu lub utraty uzębienia.[3] W przypadku leczenia pacjentów z bólem, którzy boją się zabiegów stomatologicznych, ogromne znaczenie mają odpowiedni dobór słów w trakcie rozmowy, właściwa intonacja oraz empatyczna postawa lekarza dentysty.[4]

Opisana w artykule pacjentka, mimo dużego lęku przed leczeniem stomatologicznym, zdecydowała się poddać zabiegowi specjalistycznemu. W tym leczeniu wykorzystuje się nowoczesne technologie, między innymi aktywację ultradźwiękową, wzmacniającą skuteczność środków płuczących w dezynfekcji kanałów, oraz mikroskop, dzięki któremu możliwe jest uwidocznienie niewidocznej gołym okiem anatomii, co umożliwia opracowanie systemu kanałowego.[5] Brak specjalistycznych urządzeń w gabinecie nie zwalnia ogólnie praktykujących dentystów z obowiązku udzielenia pomocy w sposób zgodny z aktualną wiedzą. Zwłaszcza gdy mamy do czynienia z tzw. pacjentem bólowym, szybkie i prawidłowe zdiagnozowanie pozwoli skierować go do specjalisty w momencie, gdy rokowanie leczenia i jego motywacja są najwyższe.

Opis przypadku

Do gabinetu stomatologicznego zajmującego się specjalistycznym leczeniem endodontycznym zgłosiła się pacjentka skierowana przez lekarza dentystę z powodu trudności w leczeniu kanałowym zęba 25. W trakcie rozmowy telefonicznej z informacji podanych...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Pacjenci bólowi stanowią często wyzwanie dla lekarzy dentystów, ponieważ trafiają do gabinetu stomatologicznego niespodziewanie, kiedy plan pracy jest już ustalony, a [...]
Do góry