Chirurgia stomatologiczna

Chirurgiczne usunięcie zatrzymanego zęba przedtrzonowego w żuchwie z zastosowaniem fibryny bogatopłytkowej

Dr n. med. Olga Preuss1

Dr n. med. Aleksandra Jaroń1

Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk1

Dr hab. med. Grzegorz Trybek2

1Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek

2Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji: Dr n. med. Aleksandra Jaroń, Zakład Chirurgii Stomatologicznej PUM, ul. Powstańców Wielkopolskich 72/18, 70-111 Szczecin, Tel. 91 466 17 36, e-mail: jaronola@gmail.com

Operacyjne usunięcie zatrzymanych zębów powoduje wystąpienie szeregu powikłań, takich jak obrzęk, ból czy poekstrakcyjne zapalenie zębodołu. Aby zminimalizować ryzyko ich powstania, należy do zębodołu poekstrakcyjnego zaaplikować PRF (Platelet Rich Fibrin) – fibrynę bogatopłytkową. Wspomaga ona gojenie tkanek i przyspiesza proliferację komórek.

Zabieg operacyjnego usunięcia zęba w obrębie żuchwy niesie ze sobą ryzyko wystąpienia licznych powikłań. Oprócz złamania kości żuchwy, może dojść do uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego i bródkowego, co może skutkować wystąpieniem parestezji.[1] Nerw bródkowy wychodzi przez otwór bródkowy, który zlokalizowany jest najczęściej między pierwszym i drugim zębem przedtrzonowym. Zakres jego unerwienia obejmuje skórę bródki, wargę dolną, błonę śluzową oraz dziąsła przedniego odcinka żuchwy. Podczas zabiegów chirurgicznych, które wykonywane są w okolicy otworu bródkowego, może dojść do zranienia bądź przerwania nerwu. Wiąże się to często ze wspomnianą wyżej parestezją, a także z hipestezją lub dyestezją. Wszystkie wymienione zaburzenia czuciowe są dla pacjenta nieprzyjemne i powodują obniżenie jakości życia po zabiegu operacyjnym. Wykonanie diagnostyki radiologicznej, stosowanie odpowiedniej techniki operacyjnej oraz opieka pooperacyjna pozwalają na zminimalizowanie ryzyka trwałych zaburzeń czuciowych. Preparatem, który może zostać wykorzystany w przyspieszeniu gojenia się tkanek i zapobieganiu wystąpienia powikłań pozabiegowych, jest PRF (Platelet Rich Fibrin).[2,3,5,6]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Pacjentka w wieku 50 lat zgłosiła się do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z powodu dolegliwości bólowych w [...]

Podsumowanie

Metody leczenia zatrzymanego zęba przedtrzonowego obejmują między innymi:

Do góry