Opis przypadku

Perforacja – powikłanie leczenia endodontycznego

Lek. dent. Małgorzata Szczęsny1

Lek. dent. Aleksandra Krzymińska2

Dr. n. med. Joanna Kunert1

1Zakład i Poradnia Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2Zakład i Poradnia Endodoncji – Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: Dr. n. med. Joanna Kunert, Zakład Stomatologii Zachowawczej UM w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

Według Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego (American Association of Endodontists, AAE) perforacja korzenia jest mechaniczną lub patologiczną komunikacją pomiędzy systemem kanałów korzeniowych a zewnętrzną powierzchnią zęba. Może być spowodowana procesami chorobowymi lub jatrogennie podczas leczenia kanałowego. Perforacje stanowią drugą najczęstszą przyczynę niepowodzeń w leczeniu endodontycznym. W pracy opisano przypadek perforacji korzenia siekacza dolnego podczas powtórnego leczenia endodontycznego. Przedstawiono także jedną z metod leczenia tego powikłania.

Perforacje korzeni mogą występować w wyniku procesów patologicznych takich jak resorpcja czy próchnica lub jatrogennie – w trakcie leczenia endodontycznego: podczas używania instrumentów ręcznych bądź obrotowych, w trakcie preparacji tkanek zęba w celu wykonania wkładu koronowo-korzeniowego albo korony protetycznej. Najczęstszą przyczyną powstania perforacji jest brak zgodności osi długiej wiertła z osią zęba. Narzędzie rotacyjne preparuje wtedy nadmierną ilość zębiny, niezgodnie z przebiegiem kanału korzeniowego. Konieczna jest, zawsze przed wykonaniem trepanacji bądź przystąpieniem do leczenia re-endo, wnikliwa ocena zdjęć radiologicznych w celu zapoznania się z warunkami anatomicznymi zęba. W literaturze medycznej częstość perforacji korzeni podczas leczenia kanałowego wynosi od 2 do 12 proc. Wśród perforacji jatrogennych 53 proc. występuje podczas opracowywania przestrzeni pod wkład koronowo-korzeniowy, natomiast pozostałe 47 proc. to wynik błędów w trakcie leczenia kanałowego.

Przyczynami perforacji korzeni pochodzenia jatrogennego najczęściej są następujące błędy podczas preparacji tkanek zęba:

  • brak wykonania odpowiedniego dostępu do jamy zęba,
  • użycie siły podczas wprowadzania narzędzi,
  • zbyt szybkie wprowadzenie na długość roboczą narzędzi o dużym rozmiarze,
  • praca bez powiększenia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Pacjentka, lat 45, została skierowana na specjalistyczne leczenie kanałowe zęba 31 z powodu perforacji ściany korzenia powstałej podczas próby udrożnienia kanału [...]

Podsumowanie

Perforacja korzenia zęba w wielu przypadkach jest powikłaniem leczenia endodontycznego, które może być z sukcesem leczone zachowawczo. Rokowanie zębów z perforacją [...]
Do góry