Opis przypadku

Resorbcja i co dalej?

Lek. dent. Tomasz Fałkowski

Prywatna praktyka Dental-Expert w Warszawie

Adres do korespondencji: Lek. dent. Tomasz Fałkowski, e-mail: kontakt@dental-expert.com.pl

Zewnętrzna resorbcja przyszyjkowa jest dość rzadko występującą patologią, która jednak może doprowadzić do rozległego zniszczenia zęba, o ile nie zostanie wcześnie zdiagnozowana.

Niniejszy artykuł przedstawia próbę zachowawczego naprawienia szkód wyrządzonych przez zaawansowany proces inwazyjnej resorbcji przyszyjkowej w górnej jedynce. Najbardziej prawdopodobna przyczyna tego procesu to leczenie ortodontyczne.

Ze względu na powikłania endodontyczne przeprowadzone zostało leczenie kanałowe, a jednocześnie opracowano i wypełniono rozległą i nieregularną jamę resorbcyjną w obrębie korzenia zęba. Ubytek w części koronowej został odbudowany kompozytem.

Najbardziej zaawansowany stopień resorbcji obniża szansę na długoczasowe utrzymanie zęba i konieczność jego usunięcia w przyszłości jest bardzo prawdopodobna.

Jednym z rzadziej występujących schorzeń, które mogą prowadzić do rozległego zniszczenia zębów, jest zewnętrzna inwazyjna resorbcja przyszyjkowa (ECIR – external cervical invasive resorption).

Najczęściej jest to patologia idiopatyczna, gdzie nie sposób określić konkretnej etiologii. Wśród przyczyn najczęściej pojawiających się w piśmiennictwie można wymienić:

  • wybielanie wewnętrzne,
  • uraz zęba,
  • leczenie ortodontyczne,
  • zabiegi chirurgiczne,
  • zabiegi periodontologiczne,
  • zaburzenia endokrynologiczne,
  • opóźnione wyrzynanie zęba.


Trzeba przy tym pamiętać, że pojawienie się resorbcji może być efektem współistnienia kilku przyczyn, czasem dość odległych w czasie, co znacznie utrudnia nie tylko określenie prawdziwej przyczyny, ale też wypracowanie metod zapobiegania pojawieniu się tej patologii.

Również mechanizm powstawania tego typu resorbcji nie jest do końca jednoznaczny. Jedna z bardziej powszechnych teorii wiąże go z utratą ochronnej funkcji cementu korzeniowego, odsłonięciem zębiny i jej niszczeniem przez odontoklasty.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wstępna diagnoza

Dziewiętnastolatka zgłosiła się do gabinetu stomatologicznego z prośbą o pomoc na kilka tygodni przed maturą.

Pierwszy etap leczenia

Obecność bólu samoistnego i nocnego oraz obraz RTG wskazywały na konieczność podjęcia leczenia endodontycznego. Dużo trudniejsze okazało się jednak maksymalnie dokładne [...]

Drugi etap leczenia

Po kilku tygodniach i przy braku jakichkolwiek dolegliwości ze strony zęba usunąłem z jamy zęba wodorotlenek wapnia oraz ponownie oczyściłem wnętrze [...]

Podsumowanie

Pomimo pozytywnego natychmiastowego efektu leczenia, należy podkreślić, że w tym przypadku konieczne będzie wszczepienie implantu. Ząb z tak rozległym zniszczeniem korzenia [...]
Do góry