Aktualności naukowe

I-PRF – laboratoryjne narzędzie w walce z recesją?

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Platelet Rich Fibrin (PRF), w języku polskim nazywany włóknikiem bogatopłytkowym, jest stosowany w stomatologii od lat. Uznaje się, że PRF zwiększa zdolność gojenia otwartych ran, m.in. poprzez ułatwianie mikrounaczynienia. Stosowanie PRF staje się również coraz bardziej rozpowszechnione w gabinetach stomatologicznych w leczeniu recesji dziąseł – ma poprawić komfort oraz jakość terapii pacjentów z tym schorzeniem.

W badaniu przeprowadzonym przez Izol i wsp. pacjentów z recesją dziąseł podzielono na dwie grupy (badaną i kontrolną), liczące po 20 osób zdiagnozowanych zgodnie z klasyfikacją recesji wg Millera w klasie I i II schorzenia. Pacjenci z grupy kontro...

Do góry