Protetyka

Szlifowanie zębów ze schodkiem a preparacja wertykalna

Lek. dent. Aleksandra Kuchta

Lek. dent. Joanna Urbańska

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie

Adres do korespondencji: Lek. dent. Aleksandra Kuchta, e-mail: aleksandra.kuchta@poczta.fm

W artykule przedstawiono wskazania, zalety i ograniczenia poszczególnych metod szlifowania oraz dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego omawianego tematu.

Złotym standardem w przypadku stałych uzupełnień protetycznych była w ubiegłym wieku korona na podbudowie metalowej, licowana porcelaną, osadzona na filarze opracowanym na tzw. ostrze noża. Wraz ze wzrostem wymagań pacjentów i rozwojem technologii wprowadzono nowe, bardziej estetyczne uzupełnienia bezmetalowe oraz zmodyfikowano technikę szlifowania, zalecając tworzenie różnego rodzaju stopni w łotym standardem w przypadku stałych uzupełnień protetycznych była w ubiegłym wieku korona na podbudowie metalowej, licowana porcelaną, osadzona na filarze opracowanym na tzw. ostrze noża. Wraz ze wzrostem wymagań pacjentów i rozwojem technologii wprowadzono nowe, bardziej estetyczne uzupełnienia bezmetalowe oraz zmodyfikowano technikę szlifowania, zalecając tworzenie różnego rodzaju stopni w okolicy przydziąsłowej. Obecnie wśród klinicystów zauważa się powrót zafascynowania metodą bezstopniową.

Czy dalszy rozwój materiałoznawstwa, narzędzi oraz technologii produkcji spowoduje powrót do wertykalnego szlifowania zębów?

Ogólne zasady postępowania podczas opracowywania zębów pod protezy stałe, niezależnie od typu planowanego uzupełnienia, obejmują uzyskanie odpowiednich warunków dla stabilności i retencji protezy, jej integracji z tkankami otaczającymi, a także oszczędną preparację tkanek zęba i ochronę przyzębia.[1]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Schodek prosty (shoulder)

Schodek typu shoulder w literaturze zalecany jest w przypadku planowania koron pełnoceramicznych oraz lanych licowanych porcelaną.[1,3] Autorzy analizowanego piśmiennictwa wskazują na [...]

Schodek zaokrąglony (chamfer)

Początkowo wskazania do preparacji obejmowały korony odlewane, jednolicie metalowe oraz pełnoceramiczne.[2,3] Jak wskazują badania, preparacja schodka typu chamfer wiąże się z [...]

Preparacja bezschodkowa (feather, vertiprep, knife edge)

Preparacja ta, zwana również wertykalną, przez ostatnie lata była dość mocno krytykowana przez większość klinicystów i zalecana jedynie do wykonywania koron [...]

Podsumowanie

Wraz z rozwojem materiałów stomatologicznych oraz wprowadzeniem nowych technologii, takich jak skanery wewnątrzustne i frezarki, niektóre parametry w wykonawstwie prac stałych [...]

Do góry