Laseroterapia

Bezpieczeństwo stosowania laseroterapii w stomatologii

Lek. dent. Hanna Marcinowska

Prywatna praktyka stomatologiczna w Poznaniu Glamsmile

Adres do korespondencji: Lek. dent. Hanna Marcinowska, Prywatna praktyka stomatologiczna w Poznaniu Glamsmile, ul. Kutrzeby 16G/118, 61-719 Poznań, e-mail: hm@glamsmilepoland.pl

Lasery zdobywają coraz większą przestrzeń w gabinetach stomatologicznych. W szeroko rozumianym leczeniu stomatologicznym dają dużo możliwości, pozwalają usprawnić wiele procedur oraz poszerzyć ofertę gabinetu. Do najczęściej spotykanych należą lasery diodowe o różnej długości fali oraz lasery erbowe. Są to jedyne w swoim rodzaju urządzenia, gdzie pracując jedną końcówką możemy uzyskać różne efekty terapeutyczne poprzez zmianę parametrów urządzenia.

Praca z laserami wymaga więc odpowiedniego przygotowania merytorycznego lekarza oraz zespołu, a także poznania i respektowania zasad bezpieczeństwa pracy.

Lasery możemy podzielić na kilka sposobów, ze względu na:

  • ich moc,
  • ośrodek czynny,
  • długość widma,
  • zastosowanie.

W stomatologii zastosowanie mają lasery diodowe o różnej długości fali i różnej mocy, lasery Nd:YAG, Er:YAG oraz Er, Cr:YSGG. Lasery diodowe i Nd:YAG generują długość fali absorbowaną przez barwniki takie jak melanina i hemoglobina. Energia laserów erbowych absorbowana jest przez wodę i hydroksyapatyt.

Aby energia świetlna pochodząca z lasera zadziałała na tkankę, musi zostać przez nią zaabsorbowana i zamieniona w inny rodzaj energii, najczęściej w energię cieplną. Ze zjawiskiem absorpcji związana jest długość zanikania promieniowania lasera, czyli głębokość, na jaką zostanie zaabsorbowane 98 proc. padającej energii. Lasery Er:Yag o długości fali 2940 nm oraz Er, Cr:YSGG o długości fali 2790 nm są bardzo dobrze absorbowane przez wodę i w związku z tym ich długość zanikania jest krótka i wynosi do 25 mikrometrów. Lasery diodowe i Nd:YAG penetrują głębiej, nawet do kilku milimetrów.

Promieniowanie lasera może ulec również odbiciu od tkanki, co powoduje brak zamierzonego efektu klinicznego, a jednocześnie stanowi zagrożenie dla lekarza, asysty, pacjenta i osób przebywających w pobliżu. Warto zapamiętać, że najmniejsze odbicie ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zasady bezpieczeństwa w pracy z laserem

Usunąć lub zakryć elementy silnie odblaskowe w obszarze zabiegu.

Ryzyko stosowania laserów

Z punktu widzenia pacjenta, operatorów, asysty oraz osób przebywających w gabinecie największe ryzyko wiąże się z uszkodzeniem narządu wzroku. Z tego [...]

Środki ostrożności w pracy z laserem

W trakcie zabiegu pomieszczenie musi zostać odpowiednio oznaczone. Oznaczenie powinno być widoczne i zrozumiałe dla osób, które potencjalnie mogłyby wejść do [...]
Do góry