Poznaj paragrafy

Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego w gabinecie stomatologicznym – aspekty prawne

Paweł Strzelec

Radca prawny, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Adres do korespondencji: Paweł Strzelec, e-mail:pstrzelec@o2.pl

 W opracowaniu przedstawiono problematykę prawną związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Omówiono obowiązki ciążące na lekarzu dentyście działającym w takich sytuacjach. Wskazano również na konsekwencje prawne niedochowania przez stomatologa należytej staranności w opisywanych przypadkach.

W praktyce zawodowej lekarzy dentystów stany nagłego zagrożenia życia pacjenta nie pojawiają się na szczęście zbyt często, ale ich wystąpienie może rodzić istotne niebezpieczeństwo zdrowotne dla pacjenta, a co za tym idzie – poważne konsekwencje prawne dla lekarza.

Niespodziewane wystąpienie tego typu zdarzeń, ich dynamiczny przebieg, wysoki poziom stresu towarzyszący działaniom lekarza i asystującego personelu to tylko niektóre z czynników utrudniających udzielenie pomocy w takich sytuacjach. Prawidłowość działania lekarza w tych krótkich chwilach będzie później przedmiotem wnikliwej, żmudnej analizy biegłych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

Z uwagi na to, że autor niniejszego opracowania jest prawnikiem, przedmiotem artykułu nie są szczegółowe procedury lekarskie mające zastosowanie w takich sytuacjach, gdyż mieszczą się one w zakresie aktualnej wiedzy medycznej, a więc obszarze zarezerwowanym dla lekarzy. Jednak warto wskazać na niektóre z regulacji normujących postępowanie w takich przypadkach oraz omówić konsekwencje prawne zaistnienia potencjalnych szkód na zdrowiu i życiu pacjentów.

Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego w świetle przepisów

Aktualną definicję stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego zawiera ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie za art. 3 pkt 8 przywołanego aktu prawnego „Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia”.

W literaturze medycznej wskazuje się, że do najczęściej spotykanych nagłych zagrożeń zdrowotnych w praktyce stomatologicznej zaliczane są:

  • omdlenia (ok. 30 proc.),
  • drgawki (36 proc.),
  • zadławienia ciałem obcym (15-18 proc.),
  • napady astmy (11-13 proc.),
  • bóle klatki piersiowej (ok. 11 proc.),
  • hipoglikemia (ok. 10 proc.).[1]

Pozostając na gruncie cytowanej ustawy, już w tym miejscu warto wskazać na fundamentalny (choć oczywisty) obowiązek prawny, który ustawodawca nakłada na każdego, kto jest świadkiem takiego zdarzenia. Zgodnie z art 4 ustawy o Państwowym Ratownictwi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego w świetle przepisów

Aktualną definicję stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego zawiera ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie za art. [...]

Należyta staranność lekarza w stanach nagłych

Podstawowe pytanie, na które będą odpowiadać organy ochrony prawnej oceniające zachowanie lekarzy w takich przypadkach, dotyczy tego, czy ich zachowanie cechowała [...]

Wyposażenie gabinetu

Równie istotne jest wyposażenie gabinetu w odpowiedni sprzęt i medykamenty. Podstawowym i obowiązkowym wyposażeniem każdego gabinetu jest zestaw przeciwwstrząsowy, którego skład [...]

Skutki prawne braku należytej staranności

Jak wspomniałem na wstępie, stany nagłego zagrożenia zdrowotnego wśród pacjentów stomatologicznych są dość rzadkie. Na szczęście jeszcze rzadsze są przypadki pociągania [...]
Do góry