Aktualności naukowe

Porozmawiajmy o pieniądzach

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zgodnie z artykułem zaprezentowanym w „European Journal of Dentistry”, teorie ekonomiczne potwierdzają wiedzę powszechną: sposób opłacania ludzi wpływa na ich stosunek do pracy. Jak informują w omawianym artykule Emrani i wsp., sektor stomatologii jest w niskim stopniu poddawany analizie ekonomicznej. W przypadku finansowania usług z budżetów państwowych, wynagrodzenie lekarzy jest jednym z największych wydatków w systemie opieki zdrowotnej. W związku z tym konieczne jest, zdaniem badaczy, zwiększenie efektywności sektora opieki zdrowotnej. Ocena wpływu dochodów pracowników ochrony zdrowia na poprawę wydajności i jakości świadczenia usług jest bowiem jednym z zadań systemu opieki zdrowotnej.

Do góry