Aktualności naukowe

Wpływ periodontitis matki na masę urodzeniową noworodków w Nepalu

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wspomaganie pacjentów i edukacja w zakresie ryzyka niskiej masy urodzeniowej wcześniaków (PLBW – preterm low birth weight) jest jednym z kluczowych zagadnień krajów rozwijających się. Jak donoszą Wazir i wsp., PLBW jest uznawane za główną przyczynę śmierci noworodków w 1. r.ż. Od roku 1996, w którym Offenbacher opisał swoje badania na temat możliwego powiązania zapalenia przyzębia u kobiet w ciąży z ryzykiem przyjścia na świat dziecka z niską masą urodzeniową oraz przedwczesnego porodu, środowisko naukowe zwiększyło ilość badań w tej dziedzinie. Wyniki uzyskiwane w tych badaniach prezentują również, jak bardzo ważne jest, aby lekarze dentyści dzielili się swoją wiedzą ze środowiskiem ogólnomedycznym, nawiązując interdyscyplinarne współprace.

Do góry