Aktualności naukowe

Parametry laboratoryjne pacjentów z liszajem płaskim

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej,

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Liszaj płaski (OLP – oral lichen planus) jest przewlekłym schorzeniem błony śluzowej jamy ustnej o niejasnej etiologii. Jego przyczyn poszukuje się m.in., stosując laboratoryjne testy diagnostyczne u osób chorych.

W badaniu przedstawionym przez Shivę i wsp. oceniano stężenie tlenku azotu (NO) i białka C-reaktywnego (CRP) w surowicy 22 pacjentów z OLP. Badanie miało na celu określenie poziomu stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego u chorych cierpiących na liszaj płaski. Zakwalifikowani do badania pacjenci zostali zdiagnozowani klinicznie i histopatologicznie. Grupę kontrolną stanowiło 22 zdrowych ochotników.

Do góry