Aktualności naukowe

Ślina jako materiał diagnostyczny dla SARS-CoV-2

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej,

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

COVID-19 można teoretycznie wykryć przy użyciu platform do diagnostyki śliny – donoszą Sabino-Silva i wsp.[1] Za tezą tą przemawiają wyniki badań potwierdzające, że SARS-CoV-2 może być wykryty w ślinie nawet w 29 dni po zakażeniu.

Nieinwazyjna platforma do szybkiego różnicowania biomarkerów i obecności SARS-CoV-2 byłaby nie tylko pomocna w wykrywaniu choroby, ale ma jeszcze dodatkowy atut. Obecnie po to, by stwierdzić, czy pacjent jest zakażony, czy nie, konieczny staje się...

Do góry