Program edukacyjny

Ząb jako biomateriał stosowany do augmentacji w obrębie kości szczęk

Dr n. med. Aleksandra Jaroń

Dr n. med. Olga Preuss
Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk

Dr hab. med. Grzegorz Trybek

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek

Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek

Dr hab. med. Grzegorz Trybek,

kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji:

Dr n. med. Aleksandra Jaroń

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

al. Powstańców Wielkopolskich 72/18

70-111 Szczecin

tel. 91 466 17 36

e-mail: jaronola@gmail.com

Najczęstszymi zabiegami z zakresu chirurgii stomatologicznej wykonywanymi w gabinetach dentystycznych są ekstrakcje zębów. Zabiegi na wyrostku zębodołowym, w szczególności ekstrakcje, powodują znaczne zmiany jego wolumenu w wyniku przebiegu gojenia. Ubytki kostne spowodowane ekstrakcjami zęba mogą być odbudowane z użyciem biokompatybilnych i bioaktywnych przeszczepów kostnych.

Materiały allogenne i ksenogenne pozwalają na zachowanie objętości wyrostka zębodołowego w początkowej fazie leczenia, jednak w wyniku przebudowy mogą być resorbowane, pozwalając na odbudowę kości jedynie w pewnym stopniu. Przeszczepienia kości autogennej pacjenta mogą być uważane za złoty standard ze względu na właściwości osteogenezy, osteoindukcji oraz osteokondukcji. Jednak ograniczona dostępność, stosunkowo szybka resorpcja kości autogennej, a także konieczność interwencji chirurgicznej w miejscu biorczym – nierzadko znajdującym się poza jamą ustną – stają się inspiracją do poszukiwania innych metod pozwalających na zachowanie wymiarów wyrostka zębodołowego. W ostatnich latach coraz popularniejsza staje się metoda, w której jest wykorzystywany usunięty ząb pacjenta, aplikowany jako autogenny przeszczep. Metoda pozwala na wytworzenie stabilnego i funkcjonalnego połączenia autologicznej zębiny z kością gospodarza.[1]

Osteoproliferacja (osteogeneza) – zdolność materiału do tworzenia tkanki kostnej – formowania nowej kości przez osteoblasty znajdujące się w żywym materiale[2]

Osteoindukcja (osteostymulacja) – zjawisko pobudzenia niezróżnicowanych komórek tkanki łącznej do różnicowania się w osteoblasty[2]

Osteokondukcja – zjawisko, w którym materiał służy jako nieaktywne rusztowanie i umożliwia proliferację tkanki kostnej[2]

Dostateczna objętość tkanki kostnej pozwala na funkcjonalną rehabilitację narządu żucia za pomocą wszczepów śródkostnych. Współczesna stomatologia pozwala na wykorzystanie wielu opcji przeszczepienia w miejsce po usuniętym zębie, przy czym każda z nich ma określone właściwości biomechaniczne. Przeszczepienia stosowane do odbudowy kości możemy podzielić na trzy rodzaje:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kość ludzka a zębina

Budowa chemiczna tkanki kostnej i ludzkiego zęba, zwłaszcza zębiny, jest zbliżona. Zębina składa się w 35 proc. z wody i substancji [...]

Zastosowanie autogennego przeszczepu zębiny jako materiału augmentacyjnego

Zastosowanie w celach augmentacyjnych mielonego zęba pacjenta jest procedurą mającą na celu długoczasowe zachowanie wymiarów wyrostka zębodołowego, co jest możliwe dzięki [...]

Procedura

Zęby, które zakwalifikowano do procedury przeszczepienia, tj.:

Czystość mikrobiologiczna tkanek zęba poddanych mieleniu w celu autotransplantacji

Usunięte zęby uważane są za odpady biomedyczne. Ze względu na podobieństwo składu chemicznego zębiny i kości mogą być stosowane jako łatwo [...]

Podsumowanie

Zabiegi na wyrostku zębodołowym, w szczególności ekstrakcje, powodują znaczne zmiany jego wolumenu w wyniku przebiegu procesu gojenia. Dostateczna objętość tkanki kostnej [...]

Do góry