Opis przypadku

Rzadki przypadek wielomiejscowego powstania torbieli zawiązkowej u pacjenta ogólnie zdrowego

Dr n.med. Magdalena Wilczak 1

Lek. dent. Krzysztof Gniazdowski 1

Lek. dent. Adam Jaworski 2

Dr n. med Dagmara Piątkowska-Berdyszak 1

1 Parklinik Konin

2 Oddział Laryngologii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Adres do korespondencji:

Lek. dent. Krzysztof Gniazdowski

Parklinik

ul. Mickiewicza 21

62-500 Konin

e-mail:parklinik@vp.pl

Torbiel zawiązkowa jest jednym z częstszych rodzajów torbieli zębopochodnych szczęk związanych z koronami zębów. Według WHO zawiera koronę niewyrżniętego zęba i łączy się z jego szyjką.[1] Tworzy patologiczną przestrzeń płynową jedno- lub wielokomorową, znajdującą się w tkance miękkiej lub kości, wyścieloną nabłonkiem. Obustronne i mnogie torbiele są zwykle powiązane z zespołami chorobowymi, np. z zespołem Gorlina-Goltza, dysplazją obojczykowo-czaszkową, mukopolisacharydozą typu VI.[2,3] Zaprezentowany przypadek dotyczy rzadko spotykanej sytuacji występowania torbieli zawiązkowych szczęki oraz żuchwy u 8-letniego ogólnie zdrowego pacjenta.

Pacjent w wieku 8 lat zgłosił się do gabinetu ortodontycznego ze względu na opóźnione wyrzynanie zębów stałych. W wywiadzie mówił, że odczuwa ból podczas żucia pokarmów (ryc. 1). Zewnątrzustnie nie występował obrzęk, w badaniu palpacyjnym wewnątrzustnym stwierdzono nieznacznych rozmiarów rozdęcie wyrostka zębodołowego szczęki oraz żuchwy w odcinkach bezzębnych. Wykonano zdjęcie pantomograficzne, na którym były widoczne zmiany torbielowate w obrębie szczęki i żuchwy zawierające zawiązki zębów stałych, jednocześnie powodujące ich przemieszczenie (ryc. 2).

Dla dokładniejszej analizy wykonano zdjęcie tomografii stożkowej (przy użyciu CS9300C). Stwierdzono obecność trzech torbieli zawiązkowych. Zmiana po lewej stronie szczęki miała średnicę 22,4 mm i obejmowała zawiązek zęba 24, po prawej stronie żuch...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Torbiel zawiązkowa jest drugą co do częstości występowania torbielą kości szczękowych i najczęstszą torbielą rozpoznawaną u pacjentów w pierwszej dekadzie życia. [...]

Podsumowanie

Opisany przypadek pokazuje, że zawsze należy być czujnym i dokładnie przeprowadzać badanie. Wykonywanie zdjęć pantomograficznych powinno być pierwszym krokiem w diagnostyce [...]

Do góry