Chirurgia kosmetyczna

Silikonowe implanty twarzy w leczeniu ortodontycznym i chirurgicznym kompleksu szczękowo-twarzowego

Dr n. med. Rafał Pokrowiecki 1

Dr n. med. Marcin Majkowski 2

1 Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Indywidualna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna, Warszawa

1,2 Konstancin Clinic, Konstancin-Jeziorna

Adres do korespondencji:

Dr n. med. Rafał Pokrowiecki

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgia Jamy Ustnej i Implantologii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Lindleya 4

02-005 Warszawa

tel. 22 502 17 97

Chirurgia kosmetyczna twarzy to grupa małoinwazyjnych zabiegów, które poprawiają rysy twarzy. Wśród nich najczęściej wykonuje się zabiegi augmentacyjne i wolumetryczne przy użyciu silikonowych implantów twarzy. W stomatologii zastosowanie implantów może być kluczem do korekcji niedoskonałości twarzy spowodowanych wadami zgryzu oraz szkieletowymi, których nie można skorygować iniekcjami z wykorzystaniem wypełniaczy. W niniejszym artykule zostanie omówiony przypadek młodej pacjentki, która wymagała chirurgicznej korekty dolnej części twarzy i liposukcji, bez konieczności leczenia ortodontycznego.

W kompleksowym leczeniu wad twarzowo-zgryzowych oraz defektów powodujących zaburzenie estetyki twarzy wyróżnia się procedury:

  • nieinwazyjne,
  • małoinwazyjne,
  • inwazyjne.

Wśród nieinwazyjnych należy wymienić głównie procedury kosmetyczne i kosmetologiczne wykonywane przez osoby trudniące się tym zawodem sensu stricto.

Wśród procedur małoinwazyjnych wyróżnia się przede wszystkim zabiegi z zakresu szeroko rozumianej medycyny estetycznej, takie jak: iniekcje z wykorzystaniem wypełniaczy, stosowanie toksyny botulinowej lub inne zabiegi powodujące przerwanie ciągłości tkanek. Muszą być one wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, czyli dyplom lekarza lub lekarza dentysty.

Zabiegi inwazyjne to procedury chirurgiczne i są wykonywane przez:

  • chirurgów szczękowo-twarzowych,
  • chirurgów plastycznych,
  • laryngologów,
  • okulistów przeszkolonych w procedurach z zakresu okuloplastyki.[1,2]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Ogólnie zdrowa pacjentka (29 lat) zgłosiła się do gabinetu w celu poprawy wyglądu twarzy, głównie w zakresie dolnej jej części. W [...]

Podsumowanie

Implanty silikonowe twarzy, a przede wszystkim brody, są korzystną i bezpieczną alternatywą dla zabiegów ortognatycznych. Wskazania do zabiegów z wykorzystaniem implantów [...]

Do góry