W opinii specjalisty

Promocja gabinetu na Facebooku okiem prawnika

Paweł Strzelec

radca prawny, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Ares do korespondencji:

Paweł Strzelec

e-mail: pstrzelec@o2.pl

„Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego – salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady”.

Art. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej

Właściciele tysięcy podmiotów stomatologicznych stają przed bardzo aktualnym problemem, który porusza Daniel Nowocin w ciekawym artykule „Marketing gabinetów stomatologicznych na Facebooku. Jak skutecznie zaistnieć i dać się poznać z dobrej strony”. Tę kwestię można zawrzeć w krótkim pytaniu: Jak skutecznie promować własną działalność leczniczą? Jestem przekonany, że w powyższym opracowaniu czytelnicy znajdą wiele cennych wskazówek i podpowiedzi, gotowych do wykorzystania w ich praktykach. W tym miejscu warto poruszyć także równie istotną warstwę prawną.

Już na wstępie trzeba podkreślić, iż promowanie gabinetu stomatologicznego przy użyciu narzędzia, jakim jest popularny portal społecznościowy, winno się odbywać w granicach wytyczanych zarówno przez przepisy ustaw, normy Kodeksu Etyki Lekarskiej, jak i wskazania samorządu zawodowego. Choć ta problematyka była już przedmiotem szerszego opracowania mojego autorstwa („Jak legalnie promować gabinet stomatologiczny”, „Medical Tribune” nr 3/2020), to dla pełnego obrazu zagadnienia należy przypomnieć i uzupełnić wybrane wątki.


Bezwzględny zakaz reklamy – także w sieci

Obowiązujące przepisy wprowadzają bezwzględny zakaz reklamy działalności leczniczej. Podstawowym mankamentem regulacji prawa medycznego jest to, że zakazując reklamy, nie definiują tego pojęcia. Posiłkowo sięgamy więc do innych unormowań, w których ustawodawca przyjął, iż „reklamą jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług”. Czy to oznacza, że każdy przekaz formułowany przez lekarza dentystę i kierowany do potencjalnych pacjentów jest zakazany? Na szczęście nasz system prawny nie zawiera tak restrykcyjnych rozwiązań. Przypomnijmy, że w pełni legalna jest informacja o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń. Ta ogólna regulacja znajduje rozwinięcie w wiążącym każdego lekarza stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej. Lekarz prowadzący indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską może podawać do publicznej wiadomości informację o udzielaniu świadczeń zdrowotnych zawierającą:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Bezwzględny zakaz reklamy – także w sieci

Obowiązujące przepisy wprowadzają bezwzględny zakaz reklamy działalności leczniczej. Podstawowym mankamentem regulacji prawa medycznego jest to, że zakazując reklamy, nie definiują tego [...]

Facebook – nie widzę przeszkód, ale…

Użycie w uchwale terminu internet oznacza, że lekarz dentysta może wykorzystać szeroki wachlarz środków, które składają się na ten największy obecnie [...]

Facebook – lekarz informuje, pacjent krytykuje

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę czytelników na jeszcze jeden ważny fragment omawianego opracowania: „Szczególnie ważna jest reakcja na wszelkie negatywne komentarze [...]

Do góry