Program edukacyjny

Kontrola transmisji SARS-CoV-2 w gabinecie stomatologicznym

Dr n. med. Agnieszka Machul-Żwirbla

kierownik laboratorium mikrobiologicznego Prolab

Adres do korespondencji:

Dr n. med. Agnieszka Machul-Żwirbla

Prolab Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Daliowa 4/LU8

30-612 Kraków

tel: 12 625 20 00, 507 064 968

e-mail: machul@pro-lab.pl

Potwierdzenie w dniu 4 marca 2020 roku pierwszego przypadku zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce pociągnęło za sobą szereg zmian w funkcjonowaniu placówek medycznych, w tym gabinetów stomatologicznych. Epidemia choroby wywoływanej przez tego wirusa, tj. COVID-19, rozpoczęła się w Wuhanie w Chinach w grudniu 2019 roku i w krótkim czasie stała się poważnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego nie tylko Chin, ale także krajów na całym świecie, w tym Polski.

Odpowiedzialny za pandemię SARS-CoV-2 to wirus RNA należący do β-koronawirusów zakażających głównie układ oddechowy, żołądkowo-jelitowy i nerwowy. Nazwa tego patogenu związana jest z wywoływanym przez niego ciężkim zespołem niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2 – severe acute respiratory syndrome coronavirus-2). SARS-CoV-2 wykorzystuje tę samą ścieżkę wnikania do komórki co SARS-CoV, tj. za pośrednictwem receptora komórkowego konwertazy angiotensyny dwa (ACE2 – angiotensin converting enzyme 2).

Komórki ACE2+ są obecne w dużej ilości w drogach oddechowych, a także wykazano ich morfologiczną zgodność z komórkami nabłonka gruczołów ślinowych w jamie ustnej człowieka. Z uwagi na fakt, że wirus ten może rozprzestrzeniać się drogą powietrzno-kropelkową, ale także przez kontakt bezpośredni i wektory mechaniczne, zalecane jest szczególne zachowanie procedur profilaktyki i higieny. Niezwykłym problemem jest dużo szybsze rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 w porównaniu z dwoma innymi β-koronawirusami (SARS-CoV i MERS-CoV), a także jego długa przeżywalność na powierzchni nieożywionej (od 2 do 9 godzin, w zależności od podłoża) oraz poza organizmem nosiciela (nawet do 3 dni). W związku z powyższym wdrożenie odpowiednich procedur jest konieczne w celu kontroli transmisji tego wirusa. Niniejsza praca stanowi podsumowanie aktualnych zaleceń dotyczących funkcjonowania gabinetów stomatologicznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Drogi transmisji koronawirusa w gabinecie stomatologicznym

Specyfika pracy w gabinecie stomatologicznym wiąże się z wysokim ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2. Wynika to w głównej mierze z:

  • bezpośredniej komunikacji lekarza dentysty z pacjentem,
  • częstego narażenia na kontakt ze śliną, krwią i innymi płynami ustrojowymi,
  • posługiwania się ostrymi narzędziami.

Koronawirus może być przenoszony w gabinecie stomatologicznym również poprzez:

  • wdychanie powietrza, w którym ma szansę pozostawać zawieszony przez długi czas,
  • kontakt błony śluzowej spojówki, nosa lub jamy ustnej z aerozolem zawierającym ten mikroorganizm, wytwarzanym przez zakażonych pacjentów w trakcie mówienia bądź kaszlu bez maski,
  • pośredni kontakt z zanieczyszczonymi instrumentami lub powierzchniami.[1,2]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Drogi transmisji koronawirusa w gabinecie stomatologicznym

Specyfika pracy w gabinecie stomatologicznym wiąże się z wysokim ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2. Wynika to w głównej mierze z:

Ograniczenie transmisji SARS-CoV-2: dodatkowe środki ochronne

W obliczu panującej epidemii bardzo istotne jest, aby pracownicy placówek dentystycznych wiedzieli, w jaki sposób rozprzestrzenia się SARS-CoV-2, jak identyfikować pacjentów [...]

Przyjmowanie pacjentów

Nadrzędnym celem pracowników gabinetu stomatologicznego w okresie zagrożenia epidemiologicznego powinna być identyfikacja pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Chorym nie zaleca się wizyt [...]

Płukanie jamy ustnej

Uważa się, że płukanie jamy ustnej środkami przeciwdrobnoustrojowymi usuwa bądź zmniejsza liczbę drobnoustrojów, a co za tym idzie – ryzyko zakażenia. [...]

Podejrzenie ekspozycji na SARS-CoV-2. Co robić?

W przypadku podejrzenia ekspozycji na SARS-CoV-2 konieczna jest izolacja pacjenta oraz personelu medycznego, który miał z nim kontakt. Należy ponadto sporządzić [...]

Podsumowanie

Epidemia SARS-CoV-2 w Polsce wiąże się ze znacznymi zmianami i ograniczeniami w funkcjonowaniu gabinetów stomatologicznych. Szybka transmisja wirusa, brak szczepionek i [...]

Do góry