Radiologia

Radiologia stomatologiczna w dobie pandemii COVID-19

Prof. zw. dr hab. med. Ingrid Różyło-Kalinowska,

kierownik Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Adres do korespondencji:

Prof. zw. dr hab. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. Karmelicka 7

20-081 Lublin

tel. 81 528 79 72

e-mail: radiologia.stomatologiczna@umlub.pl

W pracy omówiono aktualne wytyczne dotyczące wykonywania zdjęć rentgenowskich u pacjentów z COVID-19 z uwzględnieniem specyfiki radiologii stomatologicznej. W trakcie epidemii należy w miarę możliwości zastępować wykonywanie zdjęć wewnątrzustnych zdjęciami pantomograficznymi lub badaniami tomografii stożkowej, aby redukować narażenie personelu na wydzieliny pacjenta potencjalnie zawierające SARS-CoV-2. Sytuacja zmienia się dynamicznie i należy na bieżąco śledzić strony internetowe Ministerstwa Zdrowia, urzędów wojewódzkich, Naczelnej Rady Lekarskiej, towarzystw naukowych, a także branżowych portali informacyjnych.

Na przestrzeni zaledwie kilku dni niemal każda sfera życia została w jakiś sposób zaatakowana przez nowy koronawirus SARS-CoV-2. Oprócz sfery życia prywatnego z towarzyszącymi ograniczeniami w przemieszczaniu się i w bezpośrednich kontaktach społecznych, ma to także wpływ na pracę zawodową.

W pierwszych dniach po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce wiele gabinetów stomatologicznych zostało zamkniętych, gdyż wszyscy liczyli na szybkie opanowanie szerzenia się zakażenia i powrót do normalnej pracy. W momencie przygotowywania tego artykułu do druku już wiadomo, że nie są to 2 tygodnie przerwy w normalnej działalności, ale co najmniej miesiąc, z możliwością przedłużenia. W tej sytuacji część lekarzy stomatologów decyduje się na przygotowanie do ponownego otwarcia gabinetów, ale przy spełnieniu określonych wymogów. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS) opracowało rekomendacje dotyczące pracy lekarza dentysty w trakcie pandemii COVID-19, takie wytyczne również podali konsultanci krajowi i Ministerstwo Zdrowia. Dostępne są także zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR). Jako że w tych materiałach niewiele uwagi zostało poświęcone radiologii stomatologicznej, w niniejszym artykule zostaną podane informacje dotyczące możliwości wykonywania badań radiologicznych w stomatologii w tych trudnych czasach.

Szczególne środki ostrożności – w tym zdalne opisywanie zdjęć RTG

W tej chwili działania są nakierowane na zapobieganie szerzeniu się zakażeń, ale z dnia na dzień przybywa osób już zakażonych SARS-CoV-2 i na pewno zdarzy się, że te osoby również będą wymagały leczenia stomatologicznego, którego nie można odłożyć...

Ogólne zasady postępowania są już teraz szeroko dostępne i w radiologii nie odbiegają od innych wytycznych dla personelu medycznego odnośnie do minimalizacji ryzyka zakażenia, w tym częstego mycia i dezynfekcji rąk. Personel powinien być przeszkol...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Szczególne środki ostrożności – w tym zdalne opisywanie zdjęć RTG

W tej chwili działania są nakierowane na zapobieganie szerzeniu się zakażeń, ale z dnia na dzień przybywa osób już zakażonych SARS-CoV-2 [...]

Badania radiologiczne w szpitalach zakaźnych lub jendnoimiennych

Według wytycznych PLTR z 30 marca 2020 roku pacjenci z COVID-19 powinni być kierowani na badania radiologiczne tylko do pracowni rentgenowskich [...]

Wymagania ochronne a specyfika badań radiologicznych w stomatologii

Zgodnie w wytycznymi PLTR pacjent z dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2 powinien mieć maseczkę ochronną, co znowu nie może być w [...]

Zastępowanie badań wewnątrzustnych zdjęciami pantomograficznymi i tomografią stożkową – uwaga: ślina

Niezwykle ważne są obserwacje zespołu autorów pracujących na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Wuhanie. Od 24 stycznia br. do końca lutego w [...]

Podsumowanie

Wraz z szerzeniem się epidemii COVID-19 należy przewidzieć konieczność wykonywania badań radiologicznych stomatologicznych nie tylko u pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, [...]

Do góry