Program edukacyjny

Znieczulenie AMSA w zabiegach stomatologicznych. Technika, wady i zalety

Dr n. med. Ksymena Staroń-Irla

Gabriela Blicharz

Katarzyna Ryszka

Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją SUM, kierownik: prof. dr hab. med. Marta Tanasiewicz

Zdjęcia: dr hab. med. Izabeli Strużyckiej – Włodzimierz Wasyluk, dr Ksymeny Staroń-Irli – Tomasz Jodłowski,

pozostałych autorek – archiwum prywatne (2)

Adres do korespondencji:

Dr n. med. Ksymena Staroń-Irla

Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją SUM

plac Akademicki 17

41-902 Bytom

tel. 32 282 79 42

W artykule przeanalizowano sześć prac związanych z iniekcjami AMSA (anterior middle superior alveolar) w procedurach stomatologicznych. Opisano technikę znieczulenia podniebiennego AMSA oraz przedstawiono jego wady i zalety.

Ból jest główną przyczyną lęku dentystycznego, który dotyczy aż około 40 proc. populacji wśród dorosłych pacjentów.[1] W wielu badaniach pacjenci zgłaszali, że bardziej od samego zabiegu boją się momentu znieczulenia.[2] Ból podczas wykonywania znieczulenia może być wywoływany przez uraz spowodowany wkłuciem igły, zbyt szybką aplikację płynu anestezyjnego, a także przez obrzmienie tkanek wywołane narastającą objętością znieczulenia.[1]

Dodatkowo większość pacjentów zgłasza również przykre skutki uboczne występujące po zastosowaniu konwencjonalnych technik anestezyjnych, takie jak przejściowa niedoczulica, odrętwienie wargi górnej i mięśni mimicznych twarzy, co negatywnie wpływa na mowę oraz estetykę uśmiechu.[1,3]

Pierwsze znieczulenie w stomatologii było zastosowane w latach czterdziestych XIX w. przy wykorzystaniu podtlenku azotu i eteru dwuetylowego u pacjentów, którym wykonywano ekstrakcję zębów.[4] Od tego czasu powstało wiele technik, które można dobierać w zależności od aktualnych potrzeb zabiegowych.

Najczęściej stosowanym znieczuleniem w obrębie szczęki do rutynowych zabiegów stomatologicznych jest znieczulenie nasiękowe przywierzchołkowe wykonywane poprzez wkłucie igły na granicy błony śluzowej ruchomej i nieruchomej, od strony przedsionka oraz od strony podniebienia. By znieczulić zęby przednie, konieczne jest wkłucie igły w okolicę brodawki przysiecznej, które dla pacjenta jest bardzo bolesne.[5] Dynamiczny postęp w medycynie oraz coraz większe wymagania co do precyzji wykonywanych uzupełnień protetycznych doprowadziły do szukania technik znieczulania, które mogłyby sprostać wymaganiom współczesnej stomatologii – dążącej do bezbolesnego, estetycznego i w miarę możliwości jak najkrótszego czasu leczenia. Takim rozwiązaniem może być metoda znieczulenia techniką AMSA.

Technika i mechanizm znieczulenia AMSA

Technika AMSA jest metodą znieczulenia, którą można wykonać zarówno za pomocą konwencjonalnej strzykawki lub karpuli, jak i dzięki systemowi komputerowego znieczulenia the Wand.[6] Polega na pojedynczym wkłuciu igły pod kątem 45° w punkcie między ...

Tradycyjne strzykawki i system the Wand – porównanie efektu anestezji

W artykule przeanalizowano 6 prac[12,14,16,17,19,23] związanych z iniekcjami AMSA w procedurach periodontologicznych i chirurgicznych oraz jedną[11] związaną ze znieczuleniem miazgi zębów.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Technika i mechanizm znieczulenia AMSA

Technika AMSA jest metodą znieczulenia, którą można wykonać zarówno za pomocą konwencjonalnej strzykawki lub karpuli, jak i dzięki systemowi komputerowego znieczulenia [...]

Tradycyjne strzykawki i system the Wand – porównanie efektu anestezji

W artykule przeanalizowano 6 prac[12,14,16,17,19,23] związanych z iniekcjami AMSA w procedurach periodontologicznych i chirurgicznych oraz jedną[11] związaną ze znieczuleniem miazgi zębów. [...]

Zalety i wady techniki AMSA

W literaturze opisano różne zalety techniki AMSA w porównaniu z konwencjonalnymi blokadami nerwowymi i infiltracjami nasiękowymi. Do najważniejszych należy ograniczenie penetracji [...]

Wpływ zmian anatomicznych na efekt wstrzyknięć AMSA

Na sukces różnych rodzajów znieczulenia mają także wpływ anatomiczne zmiany w topografii poszczególnych nerwów w szczęce, które nie należą do rzadkości. [...]

Podsumowanie

Iniekcje AMSA w przeważającej liczbie przypadków:

Do góry