Stomatologia dziecięca

Ortodoncja u pacjentów niepełnoletnich w praktyce lekarza dentysty

Lek. dent. Natalia Kaczorowska

Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Zakład Wad Rozwojowych Twarzy, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dr n. med. Kamil Kaczorowski

Szpital Kalmedica w Kaliszu

Zdjęcia: archiwum prywatne (2)

Adres do korespondencji:

Dr n. med. Kamil Kaczorowski

ul. 3 Maja 17/10

62-800 Kalisz

e- mail: drkamilkaczorowski@gmail.com

Na leczenie ortodontyczne decyduje się coraz znaczniejsza grupa pacjentów. Wynika to z większej świadomości społeczeństwa, a z drugiej strony z przywiązywania dużej wagi do względów estetycznych. Celowość i metoda leczenia ortodontycznego są uzależnione od wielu czynników, w tym od wieku pacjenta.

W przypadku pacjentów z uzębieniem mlecznym i wczesnym mieszanym leczenie ortodontyczne obejmuje zapobieganie powstawaniu wad zgryzu. Diagnostyka ortodontyczna w przypadku małego dziecka ma na celu podjęcie decyzji, czy wystarczą zabiegi profilaktyczne, czy też należy rozpocząć leczenie. U pacjentów nieco starszych kluczowe jest wczesne wykrywanie nieprawidłowości zębowych i szkieletowych. Pacjenci dorośli często jako powód zgłoszenia się podają zaburzenia w funkcjonowaniu stawów skroniowo-żuchwowych lub problemy periodontologiczne. Ważne jest badanie ortodontyczne, które umożliwia postawienie trafnej diagnozy i zaplanowanie przebiegu leczenia.

Badanie przedmiotowe i podmiotowe

W badaniu oceniamy: występowanie wad postawy, harmonię twarzy z uwzględnieniem symetrii, profilu, położenia wargi górnej i dolnej oraz bródki. Ponadto zwracamy uwagę na wzajemny układ łuków zębowych, w tym przebieg linii pośrodkowej łuku górnego i dolnego w stosunku do symetrii twarzy, sposób zwierania zębów przednich z oceną nagryzu pionowego i poziomego, wzajemne relacje w bocznych odcinkach łuków, oraz przeprowadzamy ocenę klasy kłowej i Angle’a lub Bauma. Należy także uwzględnić proporcje zębów i biotyp dziąsła, odnotować występowanie uśmiechu dziąsłowego, czarnych korytarzy oraz wykonać test czynnościowy, przeprowadzić badanie stawów skroniowo-żuchwowych – sprawdzić zakres otwierania ust, występowanie trzasków, trzeszczeń. Zwracamy uwagę na sposób oddychania, połykania i wymowę oraz występowanie dysfunkcji i parafunkcji. Konieczne jest także odnotowanie występowania zapalenia dziąseł lub przyzębia. Sprawdzamy, czy potrzebne jest leczenie stomatologiczne. Uwzględniamy również obecność chorób współistniejących, wad narządu żucia w rodzinie, pytamy o historię medyczną.[1] Ostatnim elementem jest adnotacja dotycząca wymaganej konsultacji, np. u periodontologa, chirurga stomatologicznego, laryngologa, alergologa bądź logopedy.

Po przeprowadzeniu badania możliwe jest postawienie rozpoznania.

Postawienie rozpoznania

W 1958 roku Sekcja Ortodontyczna Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) wprowadziła diagnostykę wad zgryzu według Orlik-Grzybowskiej. Klasyfikacja zaburzeń zgryzu została podzielona względem trzech płaszczyzn przestrzennych.[2]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badanie przedmiotowe i podmiotowe

W badaniu oceniamy: występowanie wad postawy, harmonię twarzy z uwzględnieniem symetrii, profilu, położenia wargi górnej i dolnej oraz bródki. Ponadto zwracamy [...]

Profilaktyka

W okresie dzieciństwa narząd żucia jest podatny na działanie szkodliwych czynników. Nieleczone odchylenia czynnościowo-morfologiczne sprzyjają pojawieniu się zaburzeń w późniejszym okresie [...]

Leczenie dysfunkcji i parafunkcji

W pierwszym etapie lekarz dentysta powinien porozmawiać z dzieckiem i wytłumaczyć mu szkodliwość nawyku. Rodzice również powinni zwracać uwagę na występowanie [...]

Leczenie ortodontyczne – najlepszy czas na rozpoczęcie

Amerykańskie Towarzystwo Ortodontyczne (AAO – American Association of Orthodontists) zaleca konsultacje ortodontyczne dla wszystkich dzieci w wieku 7 lat. Celem wczesnego [...]

Podsumowanie

W okresie rozwojowym zaleca się wizyty kontrolne raz w roku – również u pacjentów z prawidłowym zgryzem.[5] Kluczowe jest postawienie rozpoznania, [...]

Do góry