Endodoncja

Jak osiągnąć sukces w leczeniu endodontycznym?

Dr n. med. Tomasz Olek

Centrum Stomatologii Olmedical, Częstochowa

Adres do korespondencji:

Dr n. med. Tomasz Olek

ul. Krynicka 1/3

42-221 Częstochowa

e-mail: tomaszolek@olmedical.eu

Obecnie wymagania pacjentów częściej są ukierunkowane na zachowanie zębów aniżeli na ich usunięcie i dalsze leczenie protetyczne. Z każdym rokiem znaczenie endodoncji będzie wzrastać. Już dzisiaj trudno wyobrazić sobie praktykę dentystyczną niewykonującą leczenia endodontycznego. Ponowne leczenie endodontyczne (tzw. re-endo), czyli poszerzanie niedrożnych kanałów korzeniowych, leczenie stanów zapalnych miazgi oraz tkanek okołowierzchołkowych, to zabiegi, które powinny być dostępne w każdym gabinecie stomatologicznym. Jeśli ich bowiem nie zapewnimy, pacjent będzie zmuszony szukać pomocy w innej placówce.

Odpowiednie przygotowanie endodontyczne umożliwia wykonywanie stałych uzupełnień protetycznych na filarach przeleczonych kanałowo zębów oraz rozwiązywanie problemów wynikających z korelacji pomiędzy periodontium i endodontium. Według Olka i wsp., częstość leczenia endodontycznego wśród mieszkańców województwa śląskiego wynosi 11,2 proc.[1] Uzyskane wyniki są podobne do wyników otrzymanych w innych ośrodkach.[2-7]

Współczesna endodoncja dysponuje szerokim zakresem możliwości i obejmuje szereg procedur, a także obszarów terapeutycznych:

  • diagnostykę oraz leczenie bólu ustno-twarzowego wywodzącego się z miazgi zęba i tkanek okołowierzchołkowych,
  • zapobieganie chorobom miazgi i leczenie żywej miazgi,
  • prawidłową obturację kanałów korzeniowych,
  • postępowanie w przypadku niepowodzeń po podjętym wcześniej leczeniu endodontycznym,
  • zabiegi związane z odbudową części koronowej zęba z wykorzystaniem wkładów koronowo-korzeniowych oraz innych elementów uzupełniających koronę kliniczną zęba,
  • endodoncję chirurgiczną,
  • leczenie zębów uszkodzonych w wyniku urazu,
  • działania endodontyczne związane z wydłużeniem korony klinicznej (chirurgicznie, ortodontycznie),
  • poprawę estetyki poprzez wybielanie zębów leczonych endodontycznie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kiedy możemy stwierdzić, że podjęta terapia przyniosła zamierzony efekt?

Według Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE – European Society of Endodontology) za prawidłowy wynik leczenia endodontycznego uznaje się:

Koncepcja root to crown – kompleksowe spojrzenie na ząb

Przystępując do leczenia endodontycznego, nie możemy ograniczać się tylko do opracowania i wypełnienia kanału korzeniowego. Konieczne jest szersze spojrzenie, ponieważ osiągniecie [...]

Do góry