Stomatologia interdyscyplinarna

Pacjent z padaczką w gabinecie stomatologicznym

Lek. dent. Anna Haładyj

Zakład Stomatologii Zachowawczej,

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

kierownik: dr hab. med. Agnieszka Mielczarek

Zdjęcia: archiwum prywatne (3)

Adres do korespondencji:

Lek. dent. Anna Haładyj

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Stanisława Binieckiego 602-097 Warszawa

Padaczka jest jedną z najczęstszych przewlekłych chorób neurologicznych. Napady padaczkowe mogą się przydarzyć wszędzie, również podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym. Każdy pacjent chory na epilepsję wymaga szczególnej ostrożności podczas leczenia stomatologicznego. Lekarze dentyści powinni wiedzieć, jakie czynniki mogą wywołać napad padaczkowy oraz znać zasady postępowania w przypadku wystąpienia ataku drgawek. W artykule autorka omawia etiologię i obraz kliniczny padaczki, przedstawia wpływ epilepsji na stan zdrowia jamy ustnej, a także możliwe konsekwencje stomatologiczne napadów padaczkowych. Prezentuje także zasady postępowania z pacjentem chorym na padaczkę przed zabiegiem stomatologicznym i w jego trakcie, przedstawia czynniki towarzyszące wizycie, na które dentyści powinni zwrócić szczególną uwagę, tak by zminimalizować ryzyko wystąpienia napadu drgawek oraz szczegółowo omawia pierwszą pomoc w przypadku wystąpienia ataku epilepsji w gabinecie.

Padaczka, inaczej epilepsja, jest zespołem klinicznym obejmującym grupę przewlekłych zaburzeń neurologicznych objawiających się występowaniem napadów padaczkowych będących wyrazem nagłych, gwałtownych i powtarzających się wyładowań komórek nerwowych istoty szarej, charakteryzujących się przerywanym zaburzeniem świadomości, zachowania, emocji, czynności ruchowej, postrzegania lub czucia. Źródłem wyładowania nie jest samo ognisko chorobowe, gdzie komórki nerwowe uległy zniszczeniu, ale czynna tkanka mózgowa w sąsiedztwie uszkodzenia. Jak dotąd, etiologia padaczki jest nieznana i w pełni nieustalona. Przyczyny choroby mogą być związane z podłożem genetycznym lub zaburzeniami metabolicznymi, jednak w ponad połowie przypadków nie można stwierdzić etiologii tego zaburzenia.

Epilepsja może się rozwinąć już w okresie życia płodowego w wyniku urazu, wad rozwojowych płodu bądź jego uszkodzenia zakaźnego albo toksycznego. Najbardziej powszechne przyczyny padaczki wśród ludzi młodych to choroby genetyczne, wady wrodzone i zaburzenia rozwoju psychicznego, podczas gdy u osób starszych częściej są nimi guz mózgu i udar mózgu.

Do rozwoju padaczki mogą prowadzić także urazy głowy, w tym okołoporodowe, naczyniowe choroby mózgu, zabiegi neurochirurgiczne, choroby zwyrodnieniowe i zanikowe oraz zapalenie mózgu bądź opon mózgowo-rdzeniowych.[1,2] U wielu osób epilepsja rozwi...

Zachorowalność dotyczy obecnie około 1-3 proc. populacji na całym świecie, przy czym niemal 80 proc. z tych osób mieszka w krajach rozwijających się. Liczba zachorowań wzrasta z wiekiem. W krajach rozwiniętych nowe przypadki padaczki odnotowywane ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Formy kliniczne padaczki

Padaczka cechuje się długoterminowym ryzykiem nawracających napadów. Ich rodzaje mogą być różne, w zależności od tego, która część mózgu jest w [...]

Chory z padaczką – pacjent szczególny

Lekarz dentysta może się zetknąć z napadem padaczki podczas pracy w gabinecie stomatologicznym. Należy przy tym pokreślić, że pacjenci chorujący na [...]

Wpływ padaczki na stan zdrowia jamy ustnej

U większości chorych leczenie padaczki polega na przyjmowaniu przeciwdrgawkowych środków farmakologicznych takich jak kwas walproinowy, fenytoina, fenobarbital, klonazepam i karbamazepina. Przewlekłe [...]

Pacjent z padaczką podczas wizyty u dentysty

Napady padaczkowe – główny objaw schorzenia – mogą się przydarzyć wszędzie, również na fotelu stomatologicznym. Każdy lekarz dentysta powinien wiedzieć, jakie [...]

Pierwsza pomoc podczas napadu padaczki na fotelu stomatologicznym

1. Natychmiast przerwać zabieg.

Postępowanie w przypadku napadu padaczki w gabinecie stomatologicznym

Jeśli pomimo zachowania niezbędnych środków ostrożności w gabinecie dojdzie jednak do napadu epilepsji, pacjentowi należy udzielić pierwszej pomocy. Częściowe i małe [...]

Podsumowanie

Atak epilepsji w gabinecie stomatologicznym jest sytuacją rzadko spotykaną. Bardzo ważne jest, by przed przystąpieniem do zabiegu stomatologicznego przeprowadzić szczegółowy wywiad, [...]
Do góry