Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego – farmakoterapia po dekompresji mikronaczyniowej

dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Neuralgia nerwu trójdzielnego (NNT) jest schorzeniem charakteryzującym się promieniującym silnym bólem, który pojawia się i nawraca skokowo. Złotym standardem i lekiem z wyboru stosowanym podczas epizodów NNT jest karbamazepina. Jednak gdy leczenie to nie przynosi zamierzonego efektu, rozwiązaniem może być zastosowanie metod chirurgicznych, w tym mikrowaskularnej dekompresji nerwu trójdzielnego (MDNT) czy wskazywanej przez Hwanga i wsp. metody radiochirurgicznej nożem gamma. MDNT wymaga hospitalizacji i zastosowania wspomagająco metod farmakologicznych w celu zmniejszenia bólu pozabiegowego i w niektórych przypadkach nawracających stanów NNT. Brakuje jednak dalszych badań nad skutecznością późniejszej farmakoterapii po niepowodzeniu MDNT.

Do góry