Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Leczenie na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej w Brazylii w czasach COVID-19

dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Podczas pandemii COVID-19 konsultacje ambulatoryjne i niepilne zabiegi chirurgiczne zostały w większości krajów zawieszone. Celem takiego działania jest zmniejszenie liczby hospitalizacji, a w związku z tym ryzyka zakażenia pacjentów i personelu medycznego. Takie działania dotyczą również osób z chorobami przewlekłymi (nierzadko pozbawionych kontroli okresowych), w tym z nowotworami głowy i szyi. O powadze tego schorzenia, które często jest diagnozowane po raz pierwszy w gabinecie stomatologicznym, pisałam wcześniej na łamach „Stomatologii po Dyplomie”. Prezentowany artykuł przedstawia analizę dotyczącą diagnostyki tego schorzenia podczas pandemii COVID-19 w Brazylii.

Do góry