Stomatologia interdyscyplinarna

Historia pewnego przedtrzonowca

lek. dent. Adrian Jurek

Praktyka prywatna, BEST DENT Warszawa

Adres do korespondencji:

lek. dent. Adrian Jurek

Praktyka prywatna, BEST DENT Warszawa

e-mail: jurek.adrian@gmail.com

  • Opis przypadku pacjentki z resorpcją zapalną jako powikłaniem leczenia ortodontycznego
  • Omówienie następstw późno wykrytej resorpcji zapalnej u 38-letniej kobiety – konieczności usunięcia zęba i wielospecjalistycznej terapii odtwórczej

Opis przypadku

Do gabinetu zgłosiła się 38-letnia, ogólnie zdrowa kobieta zaniepokojona krwawiącymi dziąsłami podczas szczotkowania. W badaniu klinicznym stwierdzono miejscowo ciężkie zapalenie dziąseł związane z płytką nazębną, w związku z czym pacjentka została skierowana do higienistki stomatologicznej. Po kilku zabiegach profesjonalnego oczyszczenia, instruktażu i motywacji higienicznej problem został rozwiązany. Jednak na przeglądowym badaniu ortopantomograficznym (ryc. 1) dostrzeżono charakterystyczny radiologiczny obraz resorpcji w zębie 34.

Wykonane zdjęcie celowane (ryc. 2) potwierdziło przypuszczenia. Klinicznie, oprócz sondowania PD 4 mm w części dystalnej, ząb bezobjawowy (ryc. 3). Pacjentka poinformowała w wywiadzie o przebytym przed laty leczeniu ortodontycznym i zaniechaniu wi...

Do góry