Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Deksametazon – nowe spojrzenie na działanie i efektywność

mgr Anna Szczygielska

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Chirurgiczne usunięcie trzeciego trzonowca żuchwy jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgii jamy ustnej, po którym często następują reakcje wywołane stanem zapalnym, zaburzające codzienną aktywność pacjentów z powodu obrzęku, bólu i szczękościsku. Najczęściej stosowanym glikokortykosteroidem w celu zmniejszenia następstw pooperacyjnych jest deksametazon. Blokuje on kaskadę zapalną poprzez zahamowanie enzymu fosfolipazy A2, z dalszym efektem obniżenia syntezy mediatorów zapalenia, takich jak prostaglandyny i leukotrieny. Mimo że jest to regularnie stosowany glikokortykosteroid i wielokrotnie udowodniono, że zmniejsza powikłania pooperacyjne, nadal nie stworzono protokołu prawidłowego dawkowania i drogi jego podania.

Do góry