Diagnostyka

Zatrzymane trzecie zęby trzonowe w żuchwie – klasyfikacje położenia anatomicznego i stopnia trudności ich operacyjnego usunięcia

dr n. med. Aleksandra Jaroń
dr hab. n. med. Grzegorz Trybek

Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Aleksandra Jaroń

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72/18

70-111 Szczecin

tel.: 91 466 17 36

e-mail: jaronola@gmail.com

  • Przedstawienie problemu retencji trzecich zębów trzonowych – definicje, przyczyny, wskazania do ekstrakcji
  • Omówienie i porównanie klasyfikacji pomocnych w ustaleniu stopnia retencji oraz określeniu najlepszej metodyki przebiegu procedury chirurgicznej

Zatrzymanie zębów to jedna z najpowszechniejszych nieprawidłowości dotyczących położenia zęba. Ząb zatrzymany (dens retens) to ząb z całkowicie uformowanym korzeniem, o zakończonym rozwoju, który jest częściowo lub całkowicie objęty przez tkanki twarde i/lub miękkie, będący poza fizjologicznym okresem wyrzynania1,2 (tab. 1). Najczęściej spośród wszystkich zębów (obok kła szczęki i drugiego zęba przedtrzonowego żuchwy) retencji ulegają trzecie zęby trzonowe (tzw. zęby mądrości), szczególnie w żuchwie3-5. Przyczyny ich zatrzymania możemy podzielić na ogólne i miejscowe6 (tab. 2). Pierwotną przyczyną zatrzymania zębów mądrości w żuchwie jest brak odpowiedniej ilości miejsca w łuku – odległość pomiędzy styczną do dystalnej powierzchni drugiego trzonowca a przednim brzegiem gałęzi żuchwy jest mniejsza niż mezjalnodystalny wymiar korony zęba. Zjawisko retencji trzecich zębów trzonowych nasila się w ostatnich dziesięcioleciach. Wyjaśnieniem tej tendencji wydaje się coraz wyższy poziom higieny, a także rzadsza utrata zębów; podkreślany jest również wpływ braku fizjologicznej atrycji zębów na skutek zmian nawyków dietetycznych7. Należy wspomnieć także o etiologii genetycznej omawianej retencji, która odgrywa istotną rolę w procesie odontogenezy8. Zawiązek trzeciego zęba trzonowego może być widoczny na zdjęciu RTG już ok. 8 r.ż. Jednak pojawienie się tego zawiązka jest osobniczo zmienne i może występować do 16 r.ż.1,9. Trzeci ząb trzonowy w żuchwie z reguły wyrzyna się ok. 17-21 r.ż.1,9.

Ekstrakcje zatrzymanych zębów mądrości przeprowadza się powszechnie w specjalistycznych poradniach chirurgii stomatologicznej oraz w gabinetach dentystycznych, w których – jak oszacowano – aż 90% pacjentów zapisanych na zabieg oczekuje właśnie na wykonanie tej procedury10,11.

Wskazania do ekstrakcji zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie nie budzą wątpliwości w przypadku zębów symptomatycznych13. W opracowaniu opublikowanym przez National Institute for Clinical Excellence14 do wskazań zaliczono:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badanie radiologiczne

Kwalifikacja do zabiegu ekstrakcji zatrzymanych trzecich zębów trzonowych żuchwy jest poprzedzona badaniem przedmiotowym oraz podmiotowym, z uwzględnieniem badań dodatkowych, m.in. radiologicznego. Asymptomatyczne [...]

Ocena przestrzennego położenia

Klasyfikacje zatrzymanych trzecich zębów trzonowych umożliwiają ustalenie stopnia retencji oraz określenie najlepszej metodyki przebiegu procedury chirurgicznej. Planowanie zabiegu na podstawie badania [...]

Klasyfikacja wg Wintera

Została stworzona w 1926 r. przez George’a B. Wintera, doktora chirurgii stomatologicznej, członka American College of Dentists, profesora eksodoncji na Uniwersytecie Waszyngtońskim, Uniwersytecie [...]

Klasyfikacja wg Pella i Gregory’ego

Klasyfikacja stworzona w 1933 r. przez Glenna J. Pella i Thaddeusa Gregory’ego, doktorów chirurgii stomatologicznej27. Określa stopień zatrzymania trzeciego zęba trzonowego w wymiarze pionowym [...]

Klasyfikacja wg Tetscha i Wagnera

Prof. dr n. med. Peter Tetsch, chirurg jamy ustnej i szczękowo-twarzowej, dentysta i specjalista w dziedzinie implantologii, a także prof. dr n. med. Wilfried Albert [...]

Klasyfikacja wg Asanamiego i Kasazakiego

Soichiro Asanami z Wydziału Stomatologii i Chirurgii Stomatologicznej szpitala Sanno w Tokio oraz Yasunori Kasazaki z Wydziału Stomatologii i Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Keio w Tokio stworzyli w 1990 [...]

Przedoperacyjna ocena stopnia trudności chirurgicznego usunięcia

Operacyjne usunięcie zatrzymanych trzecich zębów trzonowych jest procedurą trudną ze względu na ograniczony wgląd w pole zabiegowe, stopień retencji zęba zatrzymanego oraz [...]

Podsumowanie

Zatrzymanie trzecich zębów trzonowych jest problemem dotyczącym znacznej części populacji. Zęby mądrości w żuchwie ulegają retencji najczęściej spośród wszystkich zębów zatrzymanych. Operacyjne [...]

Do góry