Opis przypadku

Ciało obce jako przyczyna przebarwienia dziąsła

lek. dent. Michalina Szymczak-Paluch1
dr n. med. Agnieszka Bruzda-Zwiech2
dr hab. n. med. Sebastian Kłosek1, prof. UM w Łodzi

1Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. dent. Michalina Szymczak-Paluch

Zakład Patologii Jamy Ustnej

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

e-mail: michalina.szymczak-paluch@umed.lodz.pl

  • Zaprezentowanie przypadku dziecka ze zdiagnozowaną zmianą patologiczną, której powstanie było efektem długotrwałego drażnienia przez ciało obce w szczelinie dziąsłowej
  • Zwrócenie uwagi na potrzebę każdorazowego wnikliwego badania klinicznego – zarówno podmiotowego, jak i przedmiotowego

Wszczepienie ciała obcego w obrębie błony śluzowej jamy ustnej może być spowodowane zarówno przez umieszczenie w tkankach miękkich materiałów stomatologicznych, jak i drobnych przedmiotów wprowadzonych do jamy ustnej przez pacjenta przypadkowo w wyniku urazu mechanicznego1. Najczęściej osoby zgłaszające się do stomatologa z powodu skutków działania ciała obcego na błonę śluzową jamy ustnej informują lekarza w wywiadzie o uciążliwych objawach bólowych, którym mogą towarzyszyć obrzęk oraz wysięk ropny ze zmiany patologicznej. Możliwy jest również bezobjawowy obraz zmian i w takiej sytuacji mogą one być rozpoznane jedynie w trakcie wnikliwego badania stomatologicznego lub jeśli są w bezpośrednim dostępie wzroku podczas samobadania przez pacjenta2,3.

Usunięcie ciała obcego może być bardzo trudne technicznie m.in. z powodu rozmiaru obiektu, jego lokalizacji oraz sąsiedztwa struktur anatomicznych (np. naczynia i nerwy). W związku z tym konieczne jest określenie dokładnej lokalizacji problematycznego elementu, a także wiedza, że ciała obce mogą migrować w obrębie tkanek miękkich. Dotyczy to w szczególności ciał obcych o opływowym kształcie. W tych przypadkach ich migracja może doprowadzić do powstania powikłań, szczególnie jeśli dostaną się do światła naczyń krwionośnych4,5.

Pacjentka, lat 12, zgłosiła się w celu diagnostyki i leczenia zmiany w okolicy dziąsła szczęki. Zmiana w okolicy dziąsła przyczepionego, ok. 1 mm od dna szczeliny dziąsłowej w rzucie zęba 11, o charakterze płaskiej, nieprzesuwalnej plamy (2 x 2 mm), ulegała zblednięciu pod wpływem ucisku. Nie dawała żadnych dolegliwości zarówno samoistnych, jak i prowokowanych palpacją. Pacjentka oraz jej rodzice poinformowali lekarza, że zmiana utrzymywała się od ok. 2 miesięcy i nie ulegała powiększeniu, nie dawała żadnych dolegliwości, nigdy nie była też diagnozowana i leczona. Została zaobserwowana przez pacjentkę podczas szczotkowania zębów. Przed konsultacją stomatologiczną dziewczynka nie stosowała żadnych preparatów leczniczych lub łagodzących, nie zgłaszała żadnych innych dolegliwości. Do zasięgnięcia opinii stomatologa skłoniła rodziców pacjentki ich czujność – byli zaniepokojeni faktem, że zmiana utrzymywała się przez dłuższy czas.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Mimo że błona śluzowa jamy ustnej jest niezwykle łatwo dostępna dla badania klinicznego, jest ono zbyt często pomijane lub pobieżnie wykonywane [...]

Podsumowanie

Ciało obce wszczepione w błonę śluzową jamy ustnej lub znajdujące się w szczelinie dziąsłowej jest problemem klinicznym, z którym może się [...]

Do góry