Opis przypadku

Torbiel korzeniowa szczęki

lek. dent. Adrian Jurek

Praktyka prywatna, BEST DENT Warszawa

Adres do korespondencji:

lek. dent. Adrian Jurek

Praktyka prywatna, BEST DENT Warszawa

e-mail: jurek.adrian@gmail.com

  • Torbiel korzeniowa (cystis radicularis) – najczęściej występująca torbiel kości szczękowych
  • Opis diagnostyki i leczenia chirurgicznego przypadku 28-letniej kobiety


Dwudziestoośmioletnia kobieta zgłosiła się do leczenia chirurgicznego zmiany w szczęce w okolicy podnosowej lewej w rzucie korzeni zębów siecznych górnych lewych. W ogólnym wywiadzie medycznym deklaruje leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego. Kierujący lekarz w badaniu radiologicznym nie odnotował gojenia zmiany, mimo prawidłowo wykonanej przed kilkunastoma miesiącami rewizji endodontycznej. Pacjentka nie kojarzyła zmiany z żadnym urazem, pamięta kilkukrotne leczenie zęba 21 zarówno zachowawcze, jak i endodontyczne. Zgłaszała nawracające samoistne dolegliwości bólowe wyżej wymienionej okolicy o ćmiącym, tępym charakterze oraz wrażliwość zęba przy nagryzaniu.

W badaniu klinicznym stwierdzono starcie brzegu siecznego zęba 21 oraz zgrubienie błony śluzowej nad nim, mogące być zwłóknieniem starej przetoki ropnej (ryc. 1). Zanotowano również dodatni objaw Smrekera, polegający na wyczuwalnym palpacyjnie drż...

Do góry