Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Testowanie przy fotelu

mgr Anna Szczygielska

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Choroby przyzębia i okolic implantów obejmują niszczenie zarówno tkanek miękkich, jak i twardych, zbudowanych głównie z kolagenu typu I. Enzymem proteolitycznym odpowiedzialnym w dużej mierze za czynną degenerację tych tkanek jest metaloproteinaza matrycy 8 (MMP-8 – matrix metalloproteinase-8), znana również jako kolagenaza neutrofili. Fizjologicznie rosnące stężenie MMP-8 może wywierać ochronne i obronne właściwości przeciwzapalne. Patologicznie podwyższone stężenie MMP-8 w ślinie lub w płynie szczelinowym dziąseł (GCF – gingival crevicular fluid), zwłaszcza w postaci aktywnej (aMMP-8), służy jako wskaźnik prognostyczny i oceniający postępującą aktywność choroby przyzębia lub okolic implantu, zwłaszcza w aktywnych fazach klinicznych.

W odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie na niezawodne, uzupełniające narzędzie diagnostyczne, które pomoże w badaniach przesiewowych i w przewidywaniu przyszłych zniszczeń tkanek przyzębia, zainteresowano się tematem szybkich testów przy fotelu...

Do góry