Temat numeru

Współczesne metody wypełniania kanałów korzeniowych

lek. dent. Anna Haładyj

Zakład Stomatologii Zachowawczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii

Adres do korespondencji:

lek. dent. Anna Haładyj

Zakład Stomatologii Zachowawczej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii

ul. Stanisława Binieckiego 6

02-097 Warszawa

 • Znaczenie wypełnienia kanału korzeniowego jako jednego z najważniejszych etapów leczenia endodontycznego, który w istotny sposób wpływa na jego końcowy wynik
 • Omówienie klasycznej metody kondensacji bocznej gutaperki na zimno
 • Przedstawienie metod z wykorzystaniem uplastycznionej gutaperki, takich jak: płynna fala, metody mieszane oraz wypełnienie gutaperką umieszczoną na specjalnym nośniku, z uwzględnieniem ich zalet oraz wad

Wypełnienie kanału korzeniowego stanowi jeden z najważniejszych etapów leczenia endodontyczngo, ponieważ w istotny sposób wpływa na jego końcowy wynik. Tylko szczelne i trójwymiarowe wypełnienie kanału gutaperką i uszczelniaczem, zwłaszcza w jego okolicy przywierzchołkowej, chroni tkanki okołowierzchołkowe przed powstaniem procesów chorobowych, a w przypadkach istniejących już zapaleń warunkuje ich wyleczenie. Idealne wypełnienie kanału powinno być homogenne, szczelne oraz dopasowane do opracowanych ścian kanału, od jego ujścia komorowego do wierzchołka fizjologicznego. Dążenie do idealnego wypełnienia kanałów korzeniowych przyczynia się do rozwoju różnych technik obturacji. Wprowadzenie rotacyjnych systemów maszynowych do opracowania kanałów korzeniowych doprowadziło do szybkiego rozwoju nowych technik ich wypełniania, mających na celu usprawnienie pracy lekarza dentysty. Poza klasyczną metodą kondensacji bocznej gutaperki na zimno wprowadzono metody z wykorzystaniem uplastycznionej gutaperki, takie jak: metoda ciągłej fali, metody mieszane oraz metoda wypełnienia gutaperką umieszczoną na specjalnym nośniku.

Materiał do wypełniania kanałów korzeniowych powinien:

 • być biozgodny i nie drażnić tkanek okołowierzchołkowych
 • być stabilny objętościowo i nie kurczyć się
 • szczelnie wypełniać kanał
 • nie rozpuszczać się pod wpływem płynów tkankowych
 • działać przeciwbakteryjnie
 • dawać kontrast na zdjęciach: rentgenowskim (RTG) i radiofizjograficznym (RVG)
 • dawać się łatwo usunąć z kanału korzeniowego
 • nie przebarwiać zębów.

Spośród wielu proponowanych dotychczas materiałów do wypełnień kanałów korzeniowych żaden nie spełnia wszystkich wymienionych wyżej kryteriów. Aby sprostać stawianym wymaganiom, do szczelnego zamknięcia kanałów korzeniowych używa się równocześnie dwóch materiałów: w postaci ćwieków oraz uszczelniającego1.

Najczęściej stosowanym materiałem w postaci ćwieków jest gutaperka (naturalny termoplastyczny polimer), która po podgrzaniu mięknie i ulega deformacji, staje się płynna w temperaturze powyżej 65°C. W stomatologii najczęściej używana jest gutaperka...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Metody wypełniania

Kondensacja boczna ćwieków gutaperkowych na zimno jest najbardziej rozpowszechnioną i szeroko stosowaną metodą wypełniania kanałów korzeniowych, głównie ze względu na niskie [...]

Podsumowanie

W ciągu ostatnich lat dokonał się bardzo duży postęp w leczeniu endodontycznym. Dzięki stale rozwijającej się wiedzy na temat endodoncji niejednokrotnie [...]

Do góry