Opis przypadku

Torbiel z wynaczynienia śluzu dna jamy ustnej (ranula)

dr n. med. Aleksandra Jaroń
dr hab. n. med. Grzegorz Trybek

Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Aleksandra Jaroń

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72/18

70-111 Szczecin

tel.: 91 466 17 36

e-mail: kzchstom@pum.edu.pl

  • Ranula (żabka), zmiana o charakterze pseudotorbieli powstająca w wyniku wynaczynienia śluzu – charakterystyka i występowanie
  • Przedstawienie przypadku ranuli u 45-letniej pacjentki oraz możliwości postępowania w sytuacji obecności takiej zmiany

Ranula (RA), żabka, stanowi odmianę pseudotorbieli z wynaczynienia śluzu1. Brak wyściółki nabłonkowej stawia ją wśród pozostałych torbieli rzekomych lokalizujących się w obrębie jamy ustnej2. Punktem wyjścia są duże gruczoły ślinowe, przy czym najczęściej jest nim ślinianka podjęzykowa3. Do wynaczynienia śluzu zazwyczaj dochodzi w wyniku urazu ślinianki, zablokowania odpływu z przewodu wyprowadzającego lub na skutek wrodzonych nieprawidłowości. Zmiana obserwowana jest częściej u młodocianych i młodych dorosłych4. Odnotowuje się jej częstsze występowanie u kobiet w porównaniu z mężczyznami (stosunek 1,3:1)5.

Cechy ślinianki podjęzykowej tłumaczą fakt, że jest ona preferowaną lokalizacją rozwoju ranuli. Ślinianka podjęzykowa wydziela ślinę w sposób stały – odpowiada za to budowa jej przedniej części – konglomerat drobnych gruczołów, z których każdy ma własny przewód wyprowadzający (Rivinniego). W przypadku uszkodzenia przewodu wyprowadzającego tylnej części ślinianki nieprzerwana produkcja śliny uniemożliwia jego wygojenie, a tym samym sprzyja powstawaniu zmian takich jak żabka6,7.

Wyróżnia się dwa typy ranuli:

  • postać powierzchowną (superficial ranula), rozwijającą się na górnej powierzchni mięśnia żuchwowo-gnykowego w przestrzeni podjęzykowej
  • postać głęboką, zwaną inaczej żabką nurkującą (plunging ranula)2.

Najczęstszy typ powierzchowny RA klinicznie przybiera postać niewielkiego (o średnicy 2-3 cm), niebolesnego, jednostronnego wygórowania. Zmiana, lokalizując się w dnie jamy ustnej, stale powiększa rozmiary i osiąga regularny, owalny kształt. Chara...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Rozpoznanie żabki opiera się na dokładnym badaniu podmiotowym oraz przedmiotowym. Zawsze wymaga poparcia histopatologicznego oraz szczegółowej diagnostyki różnicowej, w celu wykluczenia innych [...]

Wnioski

Charakterystyczny obraz kliniczny, a także badanie podmiotowe pozwalają na wstępne rozpoznanie ranuli. Uwzględniając profilaktykę onkologiczną, każdy przypadek kliniczny powinien być zweryfikowany obligatoryjnym [...]

Do góry