Materiałoznawstwo

Biomimetyczna odbudowa ubytków z zastosowaniem profilowanych formówek sekcyjnych i pierścieni

lek. dent. Natalia Jakubowicz1
dr hab. n. med. Iwona Tomaszewska2

1Stomatologia Tomaszewska

2Zakład Dydaktyki Medycznej Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Iwona Tomaszewska

Stomatologia Tomaszewska

al. Juliusza Słowackiego 58/4

30-004 Kraków

e-mail: im.tomaszewska@gmail.com

  • Opis przypadku opracowania ubytków oraz odbudowy klasy II wg Blacka
  • Omówienie zasad biomimetycznej stomatologii odtwórczej

W ciągu ostatnich lat stomatologia odtwórcza bardzo szybko ewoluowała, zastępując mechaniczną retencję zaawansowaną adhezją. Na tę zmianę wpłynęły: bogactwo publikacji naukowych, rozwój materiałów adhezyjnych oraz rozpowszechnienie nauki i techniki adhezyjnej1. Łącząc ze sobą naukę oraz zasady i techniki zaawansowanej adhezji, otrzymujemy podejście nazywane stomatologią biomimetyczną1. W dosłownym tłumaczeniu ten termin oznacza kopiowanie tego, co jest podobne do warunków naturalnych. Zwrot „bio” oznacza naturę, a „mimetyczny” z greki – kopiować2. Podczas odbudowy uszkodzonych, złamanych i próchnicowo zniszczonych zębów naszym zadaniem jest przywrócenie ich pierwotnej wytrzymałości, funkcji i estetyki. Stosując małoinwazyjne techniki stomatologii biomimetycznej, można tego dokonać w przewidywalny sposób. Nieodzowną częścią wypełnień biomimetycznych jest odtworzenie fizjologicznego, dobrze wyprofilowanego i ścisłego punktu stycznego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu pierścieni i formówek sekcyjnych3. W stomatologii nie ma biomateriału, który miałby takie same właściwości mechaniczne, fizyczne oraz optyczne jak struktura zęba (zębina, szkliwo i cement) i posiadałby identyczną charakterystykę fizjologiczną jak nienaruszony ząb4. Dentyści, używając biomimetycznego podejścia terapeutycznego, są w stanie osiągnąć jedynie efekty zbliżone do naturalnych struktur biologicznych zęba i jego funkcji.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Odpowiednio wyprofilowane i wyrzeźbione wypełnienia są niezbedne, jeśli chcemy uzyskać prawidłową oraz stabilną okluzję7. Ścisły punkt styczny uzyskujemy dzięki zastosowaniu pierścieni, profilowanych [...]

Do góry