Endodoncja

Dostęp do systemu endodontycznego jako element stomatologii minimalnie inwazyjnej

dr n. med. Tomasz Olek
lek. dent. Aleksandra Siwek

Centrum Stomatologii Olmedical, Czestochowa

Adres do korespondencji:

dr n. med. Tomasz Olek

Centrum Stomatologii Olmedical

ul. Krynicka 1/3

42-221 Częstochowa

e-mail: tomaszolek@olmedical.eu

  • Opracowanie komory oraz wykonanie tzw. dostępu endodontycznego (endodontic access) – pierwsze etapy leczenia endodontycznego
  • Kluczowe znaczenie prawidłowego opracowania komory w procesie mechanicznej preparacji oraz dystrybucji środków płuczących wykorzystywanych podczas leczenia
  • Przedstawienie różnych sposobów uzyskiwania dostępu do systemu endodontycznego

Punkt trepanacyjny i jego rozmiar mogą mieć wpływ na obniżenie odporności zęba na złamanie1,2. Z drugiej strony, niewystarczający dostęp endodontyczny utrudnia przeprowadzenie dalszych czynności leczniczych, zaczynając od lokalizacji kanałów i ich negocjacji, poprzez oczyszczenie, dekontaminację, a na szczelnej trójwymiarowej obturacji systemu endodontycznego kończąc. Prawidłowe opracowanie komory pozwala również na zmniejszenie prawdopodobieństwa popełnienia błędów proceduralnych, takich jak powstanie stopnia, perforacji czy też separacji wykorzystywanego instrumentarium3.

Tradycyjny punkt trepanacyjny ma określony kształt, który jest uzależniony od rodzaju i umiejscowienia zęba w jamie ustnej4. Tradycyjne opracowanie zakłada odpowiednio szerokie otwarcie komory (szeroko od powierzchni okluzyjnej, zwężająco w kierunku komory – kształt lejka), które umożliwia uzyskanie dobrej widoczności i zlokalizowanie ujść kanałów korzeniowych. Kluczową rolę odgrywa bezpośredni wgląd do kanału5. W takim postępowaniu przyjmuje się, że prawidłowe opracowanie komory ma miejsce wtedy, kiedy podczas jednego ułożenia lusterka widzimy ujścia wszystkich kanałów korzeniowych. Stożkowate opracowanie komory powinno ściśle łączyć się ze stożkowatym opracowaniem kanałów korzeniowych, w wyniku czego otrzymujemy preparację o kształcie stożka, rozpoczynającego się od powierzchni trepanacji i sięgającego aż do przewężenia fizjologicznego. Tradycyjna metoda dostępu i opracowania komory zakłada, że najważniejszy jest korzeń, a tym samym możliwość jego utrzymania po przeprowadzeniu prawidłowej terapii endodontycznej6-8. Mniejszą wagę przywiązuje się do pozostałych elementów zęba, o czym najlepiej świadczy stwierdzenie „korona się nie liczy”5.

Nowoczesne spojrzenie endodontyczne – możliwość zachowania większej ilości tkanek twardych zęba

Jeszcze kilkanaście lat temu dość powszechne było wykonywanie po zakończonym leczeniu endodontycznym odbudowy za pomocą korony protetycznej. Rozwój materiałoznawstwa w zakresie kompozytów, systemów wiążących, stopów wykorzystywanych do produkcji i...

Wielokrotnie zwracano uwagę na znaczenie koncepcji „od korzenia do korony” (R2C – root to crown), czyli kompleksowego spojrzenia na endodoncję, konieczności uwzględnienia odbudowy części koronowej jako integralnego elementu leczenia endodontyczneg...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wykorzystanie mikroskopu zabiegowego oraz obrazowania metodą komputerowej wiązki stożkowej

W bardziej zachowawczych technikach dostępu do systemu endodontycznego pomocne może okazać się wykorzystanie mikroskopu zabiegowego oraz komputerowej tomografii wiązki stożkowej. Szczególnie istotne [...]

Różne podejścia do zachowawczego dostępu do systemu endodontycznego

W ostatnich latach kilku autorów podjęło się opisu różnego podejścia do zachowawczego dostępu do systemu endodontycznego (conservative endodontic access cavity, truss endodontic [...]

Podsumowanie

Współczesna stomatologia dąży do ograniczenia niepotrzebnej utraty tkanek twardych, których obecność ma decydujący wpływ na rozkład naprężeń oraz wytrzymałość mechaniczną zębów. [...]

Do góry