Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Kwas traneksamowy jako środek minimalizujący krwawienie po ekstrakcji zęba

mgr Anna Szczygielska

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Ze względu na dużą liczbę pacjentów w starszym wieku, którzy przyjmują doustne leki przeciwzakrzepowe, a zarazem wymagają ekstrakcji zębowej, postanowiono opracować i przetestować miejscową terapię przeciwfibrynolityczną przeznaczoną dla tej grupy chorych. Terapia polega na płukaniu jamy ustnej 10% roztworem kwasu traneksamowego.

Jak podaje cytowane źródło, użycie takiego roztworu przy terapeutycznym poziomie międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR – international normalized ratio) czasu protrombinowego pacjenta pozwala wykluczyć potrzebę zmniejszenia czy nawet przerywania terapii przeciwpłytkowej. Według badaczy, aby zatrzymać krwawienie po ekstrakcji, należy przepłukiwać jamę ustną 5 ml 10% kwasu traneksamowego co 6 godzin przez 7 dni.

Do góry