Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Nadwrażliwość zębiny u pacjentów po przeszczepieniu komórek macierzystych

mgr Anna Szczygielska

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Pacjenci po allogenicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych często skarżą się w wywiadzie klinicznym na ból w postaci nadwrażliwości zębiny. Badania wykazują, że jest to problem poważny.

Według danych statystycznych połowa pacjentów po przeszczepieniu zgłosiła objawy nadwrażliwości, które powodowały dyskomfort niezależnie od czasu ich wystąpienia po transplantacji. Co więcej, w omawianym badaniu klinicznym wykazano, że odsetek chorych z objawami nadwrażliwości jest wyższy niż początkowo deklarowali pacjenci. Ostrzejsze objawy nadwrażliwości zanotowano głównie u osób z przewlekłą postacią choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. U niektórych ciężkie objawy kliniczne nadwrażliwości zębiny dotyczyły ponad 50% zębów.

Do góry