Opis przypadku

Urazowe wewnątrzzębodołowe skośne złamanie korzenia zęba

lek. dent. Anna Haładyj
lek. dent. Joanna Grzegrzółka

Zakład Stomatologii Zachowawczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

lek. dent. Anna Haładyj

Zakład Stomatologii Zachowawczej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii

ul. Stanisława Binieckiego 6

02-097 Warszawa

  • Zaprezentowanie problemu złamania korzeni zębów
  • Przedstawienie przypadku wewnątrzzębodołowego skośnego złamania korzenia zęba 22 w okolicy przywierzchołkowej u 29-letniej pacjentki, do którego doszło w wyniku urazu komunikacyjnego
  • Opis postępowania terapeutycznego w omawianym przypadku


Złamania korzeni zębów spowodowane urazem zdarzają się rzadko i niejednokrotnie leczenie pourazowych uszkodzeń zębów może stwarzać trudności dla lekarza stomatologa. O ile urazy tkanek twardych korony zęba, takie jak pęknięcie szkliwa, złamanie korony w obrębie szkliwa lub szkliwa i zębiny bez obnażenia miazgi, nie nastręczają wielu problemów, o tyle złamania powikłane z obnażeniem miazgi oraz złamanie korzenia stanowią poważny problem kliniczny. Urazowe złamania korzeniowe zębów najczęściej dotyczą stałych siekaczy centralnych szczęki z zakończonym rozwojem i stanowią 1% wszystkich urazów1,2. Wraz z wiekiem wzrasta predyspozycja do złamań, w porównaniu ze zwichnięciami zębów stałych, z powodu zmniejszania się elastyczności kości wyrostka zębodołowego oraz całkowitego ukształtowania wierzchołków korzeni zębów.

Złamania poprzeczne korzeni dzielimy na: umiejscowione w 1/3 przykoronowej, w części środkowej lub w 1/3 przywierzchołkowej części korzenia. W badaniu klinicznym, zależnie od przebiegu linii złamania, można zaobserwować mniejszą lub większą ruchomość korony, dodatnią reakcję ozębnej na opukiwanie i niekiedy przemieszczenie fragmentu koronowego. W obrazie radiologicznym szpara złamania jest zwykle bardziej lub mniej dostrzegalna, zdarza się jednak, że bezpośrednio po urazie w badaniu radiologicznym nie obserwuje się zmian patologicznych. Badanie rentgenowskie jest konieczne w przypadku pourazowych uszkodzeń zębów w celu ustalenia rozpoznania oraz oceny efektów leczenia1-3. Jednak szczelina złamania korzenia nie zawsze jest widoczna na celowanych zdjęciach zębowych. W takich przypadkach pomocne możne być wykonanie zdjęcia radiofizjograficznego (RVG) w różnych projekcjach lub poszerzenie diagnostyki o wykonanie badania tomografii stożkowej (CBCT – cone-beam computed tomography) celowanego na wybrany obszar1-3. Diagnostyka stanu żywotności miazgi zęba po urazie jest utrudniona, ponieważ może ona trwać we wstrząsie pourazowym utrzymującym się nawet kilka tygodni1,2,4, dlatego badanie żywotności miazgi bezpośrednio po urazie może dawać fałszywie negatywny wynik1,2. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Traumatologii Stomatologicznej (IADT − International Association of Dental Traumatology) w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu gojenia wskazana jest jak najszybsza repozycja fragmentu koronowego w przypadku jego przemieszczenia, następnie kontrola radiologiczna oraz unieruchomienie zęba elastyczną szyną przez 4 tygodnie. W przypadku gdy nie doszło do przemieszczenia odłamów, a fragment koronowy nie wykazuje zwiększonej ruchomości, nie zaleca się szynowania5. Należy podkreślić, że ważne jest kontrolowanie kliniczne i radiologiczne stanu miazgi zęba przez co najmniej rok od urazu, a w przypadku pojawienia się objawów martwicy – niezwłoczne wdrożenie leczenia endodontycznego części koronowej do linii złamania.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Według piśmiennictwa wewnątrzzębodołowe złamanie korzenia jest urazem rzadkim w uzębieniu stałym i stanowi 1% wszystkich przypadków urazów. Złamanie korzenia to uraz [...]

Do góry