Badania

Parametry stresu oksydacyjnego w ślinie użytkowników aparatów ortodontycznych, retainerów i szyn zgryzowych

lek. dent. Barbara Piechuta-Królczak1
dr n. med. Anna Machoń-Grecka2
dr n. med. Hanna Trzeciak1
prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski1

1Zakład Protetyki Stomatologicznej, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego,

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

Lek. dent. Barbara Piechuta-Królczak

Zakład Protetyki Stomatologicznej, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

pl. Akademicki 17

41-902 Bytom

e-mail: bpiechuta-krolczak@sum.edu.pl

  • Przedstawienie właściwości i funkcji śliny oraz jej znaczenia dla zdrowia jamy ustnej
  • Zaprezentowanie badania z udziałem 126 osób oceniającego wpływ użytkowanych aparatów ortodontycznych, retainerów i szyn zgryzowych na parametry stresu oksydacyjnego śliny
  • Przeanalizowanie wyników badań na omawiany temat przedstawionych w wybranej literaturze światowej


Ślina jest jednym z najłatwiej dostępnych płynów ustrojowych1. Stanowi mieszaninę wydzieliny 3 par dużych i wielu drobnych gruczołów ślinowych oraz płynu dziąsłowego2. Zarówno jej różnorakie składniki, jak i właściwości fizykochemiczne są ważne dla utrzymania zdrowia jamy ustnej. Ślina nie tylko chroni zęby i błonę śluzową jamy ustnej i gardła, ale także ułatwia artykulację mowy. Jest również niezbędna w procesie żucia i połykania pokarmów. Ponadto ślina odgrywa ważną rolę w utrzymaniu równowagi mikroflory. Tak więc dzięki pełnionym funkcjom jest niezbędna dla prawidłowej ochrony i funkcjonowania organizmu3. Ślina, podobnie jak krew, zawiera liczne enzymy, hormony i przeciwciała, jednak nie stanowi jedynie biernego jej przesączu2. Wymienione właściwości i funkcje śliny wpływają na jej znaczenie jako materiału biologicznego w różnych schorzeniach ogólnych oraz jamy ustnej4. Jest również bogata w przeciwutleniacze i może stanowić pierwszą linię obrony przed stresem oksydacyjnym5.

Obecnie, gdy wiele osób przywiązuje bardzo dużą wagę do swojego wyglądu, do gabinetów stomatologicznych coraz częściej zgłaszają się pacjenci w celu korekty ustawienia zębów. Bywa, że leczenie ortodontyczne możliwe do zastosowania w danym przypadku prowadzi do zmian w obrębie zębów i tkanek przyzębia6. Stałe lub ruchome aparaty ortodontyczne powodują pogorszenie higieny jamy ustnej7, a w konsekwencji zwiększenie ilości płytki nazębnej i występowanie zapalenia dziąseł. Wykazano, że leczenie ortodontyczne wywołuje zmiany w środowisku jamy ustnej, związane ze wzrostem stężenia bakterii, zmianą pojemności buforowej, kwasowości pH i szybkości wydzielania śliny6.

Różnego rodzaju szyny zgryzowe są powszechnie używane w praktyce stomatologicznej do leczenia bruksizmu i schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych (ssż). Ponieważ najczęściej stosuje się je u pacjentów z objawami nocnego bruksizmu, zaleca się tym osobom użytkowanie ich podczas snu. Badania potwierdzają wpływ obecności szyny na zębach na wydzielanie śliny8.

Istotnym składnikiem śliny są obecne w niej przeciwutleniacze. Ilość antyoksydantów jest zmienna. Wiele czynników powoduje wahania w ilości reaktywnych form tlenu (RFT; ROS – reactive oxygen species) w jamie ustnej. Autorzy sugerują tendencję wzro...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Cel pracy

W omawianej pracy oceniono wpływ użytkowanych aparatów ortodontycznych, retainerów i szyn zgryzowych na parametry stresu oksydacyjnego śliny.

Materiał i metoda

W badaniu wzięło udział 126 osób o średniej wieku 22,92 lat, w tym 22 użytkowników aparatów ortodontycznych, 23 użytkowników retainerów stałych oraz [...]

Wyniki

Oznaczone stężenia białka w ślinie u pacjentów z grup badanych i z grupy kontrolnej nie wykazały istotnych statystycznie różnic (ryc. 1). [...]

Wnioski

W omawianych w tym artykule badaniach zaobserwowano zmiany w poziomie parametrów stresu oksydacyjnego u użytkowników aparatów ortodontycznych. Nie zaobserwowaliśmy zmian w [...]

Do góry