Archiwum

Jj8

Dr hab. n. med. Marcin Siwek

 • 08.07.2020
 • 60 min.
zobacz nagranie
Szacuje się, że z powodu depresji cierpi na terenie Europy ponad 40 milionów osób. W Polsce to prawie dwa miliony pacjentów. Wiele badań wskazuje na to, że co trzeci pacjent spełnia kryteria depresji lekoopornej – zaburzenie depresyjne u osób dorosłych, u których nie wystąpiła odpowiedź na co najmniej dwa różne leki przeciwdepresyjne (stosowane w odpowiedniej dawce, przez odpowiedni czas) w obecnym epizodzie depresji o stopniu nasilenia od umiarkowanego do ciężkiego.

Przez ostatnie 30 lat farmakoterapia w depresji skupiała się w dużej mierze na ingerencji w funkcjonowanie układu monoamin, co nie poprawiało rokowań pacjentów z depresją lekooporną. Doniesienia o roli układu glutaminianergicznego, wpisują się w niezaspokojone potrzeby medyczne i stanowią nowe możliwości w leczeniu depresji.

Zapraszamy do udziału w webinarium oraz do zadawania pytań.


Agenda:

 • wyzwania w leczeniu depresji i depresji lekoopornej
 • rola układu glutaminianergicznego w patofi zjologii depresji
 • mechanizm działania esketaminy
 • wyniki skuteczności i bezpieczeństwa esketaminy

Logo bar

dr hab. n. med. Jarosław Woroń, dr hab. n. med. Marcin Siwek

 • 03.07.2020
 • 60 min.
zobacz nagranie
Liczba pacjentów z depresją w gabinecie lekarza psychiatry i nie tylko z roku na rok rośnie.

 • Jaki model leczenia zastosować w przypadku pacjenta z depresją, który nadużywa alkoholu?
 • Pacjent z chorobą onkologiczną, u którego zdiagnozowano depresję. Jak najlepiej można mu pomóc?
 • Leki przeciwdepresyjne i suplementy diety - czy to połączenie jest bezpieczne?
Na te i inne ważne pytania postarają się odpowiedzieć dr hab. Marcin Siwek oraz dr hab. Jarosław Woroń.

Logo bar

mec. dr n. praw. Radosław Tymiński i dr n. med. Justyna Tymińska

 • 30.06.2020
 • 60 min.
zobacz nagranie

Prawidłowa organizacja pracy w gabinecie lekarskim, problemy i wyzwania, z którymi mierzą się na co dzień poradnie, były i w dalszym ciągu są nieodłącznym elementem pracy lekarzy oraz osób zarządzających placówkami. Liczne wątpliwości natury prawnej pojawiały się już wcześniej, ale ich liczba wzrosła z chwilą wprowadzenia elektronicznych systemów wystawiania zwolnień lekarskich, recept, prowadzenia dokumentacji medycznej, a także w okresie pandemii z uwagi na konieczność realizacji telewizyt. Dodatkowo powstał problem niedoborów kadrowych: wielu starszych lekarzy zrezygnowało z pracy z powodu trudności z obsługą komputera i obaw o własny stan zdrowia w czasie pandemii. Niektórzy zostali oddelegowani do pracy w innym miejscu, co również zaburzyło organizację pracy w ich macierzystej placówce.

Z myślą o tych i innych problemach przygotowaliśmy spotkanie mające na celu rozwianie większości wątpliwości natury prawnej i organizacyjnej.

Zachęcamy do udziału w webinarium – podpowiemy jak uniknąć błędów, rozwiejemy wątpliwości i odpowiemy na pytania uczestników.

Agenda:

• Konieczność i ewentualne odstępstwa od prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.
• Czy starsi lekarze mogą ubiegać się o możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji papierowej?
• Wystawianie zaświadczeń lekarskich dotyczących możliwości zwolnienia z noszenia maseczki ochronnej w miejscu pracy oraz innych zaświadczeń po które często zgłaszają się chorzy np. przed zabiegami operacyjnymi.
• Wystawianie zwolnień i ewentualne wprowadzanie korekty. Co w sytuacji, kiedy lekarz ma podejrzenie symulowania choroby przez pacjenta i podejrzewa go o wyłudzanie zwolnienia?
• Wystawianie recept z refundacją, w sytuacji nie posiadania pełnej dokumentacji chorego – coraz częstszy problem pojawiający się w okresie pandemii na skutek zamknięcia się wielu poradni i przepisywania się chorych do innych placówek opieki zdrowotnej.
• W jaki sposób powinna być zorganizowana praca w poradniach w czasie pandemii, tak by zachować jak największe bezpieczeństwo? Kto kwalifikuje chorego do pojawienia się w poradni osobiście, a kiedy może zostać przeprowadzona telewizyta?
• Czy w sytuacji braku środków ochrony osobistej, lekarz może odmówić pracy i przyjęcia pacjenta?
• Wielu lekarzy otrzymywało pisma oddelegowujące ich do pracy w innych placówkach. Czy lekarz ma prawo odmówić? Ile czasu powinien otrzymać na możliwość podjęcia decyzji czy interwencji w określonej sytuacji?

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA
OBSERWUJ NAS NA