Onkologia po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2014
Aktualności
Felieton
Doniesienia z kongresu
Update 2014
Praktyka kliniczna
Powikłania i ich leczenie
Dążymy do celu
Intensywne badania
Nowatorskie metody
Psychoonkologia