Onkologia po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2014
Aktualności
Organizacja onkologii
Dieta na talerzu
Zapobieganie powikłaniom
Dążymy do celu
Jak ja to robię
Praktyka kliniczna
Karty historii
Psychoonkologia