Onkologia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2014
Aktualności
Felieton
Nowe terapie
Opis przypadku
Unikamy powikłań
Praktyka kliniczna
Dylematy patomorfologa
Dążymy do celu
Psychoonkologia