Onkologia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2014
Aktualności
Felieton
Dążymy do celu
Zasady terapii
Stany nagłe
Unikamy powikłań
Nowatorskie metody
Aktualne standardy
Jak ja to robię
Prawo