Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Neurologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Pląsawice

Witold Sołtan, Jarosław Sławek

Wstęp

Pląsawica jest tłumaczeniem greckiego słowa „khoreia”, dosłownie oznaczającego taniec. Choroba należy do zaburzeń hiperkinetycznych, charakteryzuje się nieregularnymi, nieprzewidywalnymi, nierównymi w zakresie i natężeniu ruchami o podobnej do tańca morfologii, z zachowaniem pewnej plastyczności i płynności ruchu. Zakres, natężenie i lokalizacja ruchów zależą w dużej mierze od etiologii i zaawansowania procesu chorobowego. Ruchy pląsawicze mają charakter ogniskowy, połowiczy bądź uogólniony. Mogą być energiczne i nagłe jak w pląsawicy Sydenhama lub powolniejsze, płynniejsze jak w chorobie Huntingtona. Należy też pamiętać o możliwości nakładania się różnych zaburzeń ruchowych, co w znacznym stopniu utrudnia rozpoznanie (np. współwystępowanie z pląsawicą objawów parkinsonizmu, tików, dystonii czy mioklonii).

Definicja

Komitet do spraw Klasyfikacji Światowej Federacji Neurologii definiuje pląsawice jako nadmierne, spontaniczne ruchy, nieregularne w czasie i niepowtarzalne, o nagłym charakterze i przypadkowym rozmieszczeniu. Nasilenie ruchów może być różne: od niepokoju ruchowego z łagodnymi, przerywanymi i przesadnymi w wyrazie gestami, poprzez ruchy wijące kończyn, niestabilny taneczny chód, do ciągłych gwałtownych ruchów różnych części ciała bez określonego wzorca.

Epidemiologia

Najczęściej w praktyce klinicznej obserwuje się pląsawice, a dokładniej – dyskinezy pląsawicze – w trakcie leczenia preparatami lewodopy. Drugim co do częstości zaburzeniem z objawami pląsawicy jest choroba Huntingtona. Endemicznie w krajach o niskim stopniu zaawansowania opieki medycznej występuje pląsawica Sydenhama jako objaw gorączki reumatycznej.

Klasyfikacja etiologiczna

Pląsawica może wystąpić w przebiegu wielu chorób o różnorodnej etiologii. Większość z tych zaburzeń, zespołów i chorób wymieniono w tabeli 1.

Choroba Huntingtona

Definicja

Choroba Huntingtona (HD – Huntington’s disease) jest przewlekle postępującą chorobą neurodegeneracyjną. Z uwagi na złożony obraz kliniczny, na który składają się zarówno zaburzenia ruchowe, jak i pozaruchowe, zaleca się używanie określenia „choroba Huntingtona”. Stary termin „pląsawica Huntingtona” zawęża problem medyczny do objawów ruchowych i to wyłącznie pląsawiczych.

Patogeneza

Choroba Huntingtona uwarunkowana jest dynamiczną mutacją, dziedziczoną w sposób autosomalnie dominujący z pełną penetracją genu. Mutacja w genie HTT (IT15) zlokalizowanym na chromosomie 4 (4p16.3) polega na zwielokrotnieniu powtórzeń trójnukleotyd...