Luka w przepisach chroniących tajemnicę lekarską

Decyzja o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej powinna być zastrzeżona tylko dla sądu.

Według rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara decyzja o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej powinna być zastrzeżona dla sądu. Rzecznik wystąpił do ministra sprawiedliwości, wnioskując o zmianę artykułu Kodeksu postępowania karnego, który daje możliwość podjęcia takiej decyzji prokuratorowi i powoduje rozbieżności w orzecznictwie sądów rejonowych.
Jak poinformował Adam Bodnar, analiza wpływających do niego wniosków ujawniła rozbieżność w stosowaniu art. 226 k.p.k. W niektórych przypadkach sądy rejonowe przyjmują, że przepis ten uprawnia prokuratora do zwolnienia z tajemnicy lekarskiej z tajemnicy zawartej w treści dokumentów, w innych zaś stwierdzają, że uprawniony do zwolnienia z tajemnicy lekarskiej jest wyłącznie sąd.
Według rzecznika przyjęte w tym przepisie rozwiązanie, niewymagające wydania orzeczenia sądu, w praktyce znacząco osłabia pozycję tajemnicy lekarskiej. Brak dostatecznej ochrony tajemnicy lekarskiej i związane z tym narażenie pacjentów na zbyt szeroki dostęp różnych organów oraz instytucji do informacji związanych ze sferą prywatności objętą stanem zdrowia i leczeniem może podważyć zaufanie stanowiące podstawę prawidłowych relacji pacjenta z lekarzem.
„Ponadto naruszenie obowiązku przestrzegania tajemnicy lekarskiej może skutkować pociągnięciem lekarza do odpowiedzialności zawodowej, cywilnej, a nawet karnej. Powyższe argumenty przemawiają za usunięciem zdania drugiego art. 226 k.p.k.” – argumentuje Adam Bodnar.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować