Pułapki opieki koordynowanej nad ciężarnymi

Koordynowana opieka nad ciężarnymi może ograniczać prawa kobiet – uważa prezes Fundacji Rodzić po Ludzku Joanna Pietrusiewicz.

Słowa krytyki pod adresem programu KOC padły podczas debaty zorganizowanej w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W konferencji wzięli udział reprezentanci zawodów medycznych: lekarze, pielęgniarki i położne, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta i Najwyższej Izby Kontroli.


Uczestnicy dyskusji zastanawiali się nad wpływem zmian w zakresie organizacji opieki okołoporodowej na jakość opieki nad matką i dzieckiem w Polsce, nad skutkami wprowadzonego w lipcu programu pilotażowego koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży oraz zagrożeniami, jakie niesie ze sobą przyjęte rozwiązanie.

- KOC ma kilka dobrych rozwiązań, ale parę niebezpiecznych. Może ograniczać prawa kobiet do wyboru placówki i położnej, podważa też autonomię położnych i ogranicza ich liczbę w mniejszych szpitalach – powiedziała podczas debaty prezes Fundacji Rodzić po Ludzku Joanna Pietrusiewicz.

JD

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować