NFZ uwzględni program 75+ w aneksach umów z POZ

Lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim podpiszą aneksy umów z NFZ na przyszły rok – to efekt negocjacji z prezesem funduszu, które zakończyły się wydaniem 12 grudnia br. zarządzenia określającego warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak podaje zarząd federacji, podpisane przez prezesa NFZ zarządzenie uwzględnia w znakomitej większości uwagi Porozumienia Zielonogórskiego i jest zgodne z wynegocjowanymi wcześniej ustaleniami.


„Na podstawie tego zarządzenia można podpisać aneksy do umów na pierwsze półrocze przyszłego roku” – czytamy w komunikacie zarządu Porozumienia Zielonogórskiego.

Prezes NFZ uwzględnił m.in. postulowane przez Porozumienie Zielonogórskie zmiany stawek korygujących, dotyczących pacjentów powyżej 75. r. ż., pacjentów przebywających w domach opieki i pogotowiach opiekuńczych, a także zmianę stawki kapitacyjnej dla pielęgniarek szkolnych.

Porozumienie Zielonogórskie wynegocjowało, by zmiany obejmowały nie tylko przyszły rok, ale i koniec roku bieżącego (od 1 września 2016 roku).

Zdaniem zespołu negocjacyjnego PZ (prezes Jacek Krajewski, wiceprezes Marek Twardowski oraz wiceprezes Teresa Dobrzańska-Pielichowska, a także eksperci Marek Sobolewski i Tomasz Zieliński), dobra atmosfera rozmów daje pozytywne prognozy na owocną współpracę w przyszłości.

JD

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować