Sprzeciw wobec zmiany zasady liczenia czasu pracy dentystów <br><br>

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach opowiada się za zachowaniem proporcjonalności czasu pracy lekarza dentysty do liczby punktów przypisanych na etat. NFZ ma inne zdanie i chce zrezygnować z tej zasady.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach negatywnie zaopiniowała propozycję zmian w sprawie planowanego konkursu na udzielanie świadczeń stomatologicznych. Chodzi o projekt zmiany zasady określenia wielkości etatu przeliczeniowego oraz harmonogramu pracy lekarzy dentystów w zakresie leczenia stomatologicznego przekazany przez dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach Narodowego Funduszu Zdrowia.
W ocenie lekarzy zrezygnowanie z zasady zachowania proporcjonalności czasu pracy w stosunku do etatu przeliczeniowego, bez zakazu prawnego jej zastosowania, spowoduje nieracjonalne wykorzystanie czasu pracy lekarzy dentystów jako wykwalifikowanych pracowników ochrony zdrowia.
W konsekwencji doprowadzi to do powstania iluzorycznej dostępności lekarza dla pacjentów bez możliwości udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w nowoczesnym systemie ochrony zdrowia.
ORL w Katowicach stoi na stanowisku, że zachowanie proporcjonalności czasu pracy lekarza dentysty do liczby punktów przypisanych na etat leży w interesie zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Powinno ono być uwzględnione i jednoznacznie zdefiniowane w projektowanym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować