Nie wiadomo, jak będą rozliczane zawały

Propozycja NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne może doprowadzić do wymuszenia nieetycznych zachowań lekarskich, zmierzających do przesuwania w czasie pilnych interwencji kardiologicznych.

Naczelna Rada Lekarska zgłosiła uwagi do projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne, negatywnie oceniając usunięcie z grupy E12G rozpoznań I20 i I20.1. W swoim stanowisku NRL zaznacza, że zmiana ta wykluczy możliwość rozliczania przypadków dusznicy niestabilnej zarówno w grupie E12G, jak i E10, E11 i E15 w ramach nielimitowanego skojarzonego zakresu świadczeń przeznaczonego do rozliczania leczenia ostrych zespołów wieńcowych (OZW) jako świadczeń ratujących życie. Ostre stany wieńcowe są stanami zagrożenia życia i wymagają pilnej interwencji medycznej, której koszty powinny być pokrywane przez płatnika w odpowiednim trybie i wysokości.
Wprowadzenie projektowanych zmian doprowadzi do sytuacji, w której pacjenci z rozpoznaną dusznicą niestabilną będą według kardiologów nadal leczeni poza kolejnością (w ramach zabiegów dla ratowania życia), koszt tych interwencji będzie jednak rozliczany w ramach planowych angioplastyk, które są świadczeniami limitowanymi i wycenianymi znacząco niżej niż procedury leczenia OZW (bez uwzględnienia kosztów utrzymania zespołu lekarzy, pielęgniarek i techników na tych oddziałach i w całodobowo funkcjonujących pracowniach).
W ocenie samorządu lekarskiego pominięcie w zakresie odrębnym dusznicy niestabilnej w kontraktach szpitali sieciowych oraz wyłączenie tych rozpoznań z zakresu nielimitowanego w placówkach poza siecią spowoduje znaczne ograniczenie dostępu do leczenia inwazyjnego pacjentów z zaawansowaną miażdżycą i zaburzeniami rytmu serca.
Wymuszenie sprzecznych z etyką zachowań lekarskich, zmierzających do przesuwania w czasie pilnych interwencji kardiologicznych, znaczne pogorszy kondycję finansową szpitali.
NRL wskazuje także, że w przypadku, gdy niestabilna dusznica ze względu na wskazania medyczne powinna być rozpoznaniem dla procedur kardiologicznych ratujących życie (które co do zasady powinny być nielimitowane), procedury te nie mogą być rozliczane w ramach hospitalizacji planowej, ponieważ z założenia pacjent z rozpoznaniem niestabilnej dusznicy pacjentem planowym nie jest.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować