Opodatkowanie usług medycznych w 2017

– W wyniku uchwalonej nowelizacji ustawy o VAT rok 2017 obfituje w liczne zmiany w prawie podatkowym. Nie dotyczy to jednak usług medycznych, które dotąd mogły korzystać ze zwolnienia z podatku – zapewnia podyplomie.pl Ewa Szkodzińska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Według stanu na dzień 1.01.2017 roku zakres usług medycznych korzystających ze zwolnienia nie uległ zmianie. Zwolnione z podatku od towarów i usług są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT).

Zatem aby usługi medyczne mogły korzystać ze zwolnienia, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
– usługa musi być świadczona w celach służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia;
– usługa musi być wykonywana w ramach działalności leczniczej;
– usługa musi być świadczona przez podmioty lecznicze w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, pracowników medycznych, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT), psychologa (art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT).
– Po spełnieniu powyższych warunków świadczona usługa medyczna korzysta ze zwolnienia. Ze zwolnienia korzystają również usługi w zakresie opieki medycznej świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów, w których wykonywana jest działalność lecznicza (art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT). Zwolnieniem objęte są również usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19 (art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT) – dodaje Ewa Szkodzińska.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować